30 år med produktion på Peterslyst

I 2019 kunne Mona og Finn Schmidt fejre 30 års jubilæum på gården Peterslyst i Klovborg, og parret, der gennem årene er blevet til en familie på syv, kan se tilbage på en aktiv periode indenfor såvel landbrug som lokalsamfund.

- For 30 år siden var der 16 landmænd, der levede af den jord, som vi gennem årene har købt eller lejet. Det er en rivende udvikling, som vi har været i - på mange måder.

Mona og Finn Schmidt sidder ved spisebordet på gården »Peterslyst«, som parret købte af Finns far i 1989.

Ejendommen, der er beliggende i Klovborg mellem Horsens og Brande, omfatter i dag en produktion på 1.170 årssøer med smågrise op til 30 kg, en årlig produktion af omkring 2.400 slagtesvin samt 380 hektar planteavl, hvoraf de 180 hektar er forpagtet.- Det, der rammer os lidt, er, at vi fylder meget, hvis ikke vi sørger for at være noget for lokalsamfundet, fortsætter Finn Tukjær Schmidt om produktionen, der ved overtagelsen i 1989 omfattede 70 årssøer og 16 hektar planteavl.

Peterslyst

 • Peterslyst drives af Finn Tukjær Schmidt og hans ægtefælle Mona. De overtog gården i 1989
 • Ejendommen er beliggende i Klovborg
 • 1.170 årssøer op til 30 kg og årlig produktion af omkring 2.400 slagtesvin
 • Alle smågrise sælges til Polen via Rosgaard A/S i Viborg
 • Højeste sundhedsstatus frem til august 2019. Besætningen falder for PRRS
 • 7 ansatte
 • Hjemmeblander
 • Driver i alt 380 hektar planteavl inklusiv forpagtning, med plads til hele avlen

En del af lokalsamfundet

Finn Tukjær Schmidt er barnefødt i Klovborg. Han arbejdede ved naboen, der havde køer, men endte med en karriere med grise, da han som 27-årig fortsatte driften på Peterslyst. Han er dermed blevet i det lokalområde, som han er vokset op i, og lægger heller ikke skjul på, at det er et lokalsamfund, han gerne værner om.

Med fem børn, en søn og fire døtre i alderen 16-32 år, og nu også fem børnebørn, har Finn frem til sidste år været en del af skolebestyrelsesarbejdet i Klovborg i de seneste 25 år.

- Da den lokale folkeskole blev lukket, var jeg også med til at ændre den til friskole, og var med i bestyrelsen der, fortæller Finn Tukjær Schmidt, der påpeger, at han på den måde gerne tager hånd om lokalsamfundet.

Grise, gymnastik og samfundskontakt

Hele familien på Peterslyst har også altid været en rigtig gymnastik-familie.

- Vi har alle sammen dyrket gymnastik, og gør det stadig. Jeg er tidligere springgymnast, men har de seneste 25 år en gang ugentligt været træner i motionsgymnastik i Klovborg. Desuden cykler jeg, og har indtil for få år siden spillet fodbold. Som landmand er det jo også en måde at være en del af byen på.

Åbenheden overfor det omgivende samfund bekræftes også ved, at familien ikke er blege for at åbne stalddøren for interesserede borgere og kommende landmænd.- Vi er tilmeldt som skolevært under Landbrug & Fødevarer og har jævnligt besøg af de lokale skoler og fra landbrugsskolen. Desuden har vi haft Åbent Landbrug, og kommer der nogle forbi, der måske ikke lige skal sluses ind gennem omklædningsproceduren og i stalden, så kan vi åbne nogle døre, så de kan stå ude fra og se grise.

Tidslinjen

 • Finn Tukjær Schmidt (57 år) er barnefødt i Klovborg. Han arbejdede ved naboen, der havde køer, men endte alligevel ud med grise
 • 1989 Finn og Mona Schmidt overtager Peterslyst med 70 årssøer og 16 hektar efter Finns far. Herefter løbende udvidelse af produktionen
 • 1997 Sanerede for amerikansk PRRS
 • 2000 bygger drægtighedsstald til 650 løsgående søer med gulvfodring og der skiftes om til PIC-opformering
 • 2003 udvides til 800 årssøer
 • 2006 Der bygges drægtighedsstald og farestald, og der udvides til 1170 årssøer. Samtidig sadles om til Danavl produktionsbesætning
 • 2014 Produktionsanlægget udvides med en smågrisestald der tages i brug i 2015. Det betyder en helt anden produktion, hvor grisene først sælges ved 30 kg
 • 2019 Rammes af Hatting PRRS

Netværk og bestyrelser

Finn Tukjær Schmidt sidder også i bestyrelsen i det lokale vandværk. Desuden har han i mange år siddet med i bestyrelsen i Østjysk Landboforening.

- Det er et utrolig stort netværk, man får ad den vej. Det synes jeg er givtigt på mange måder, påpeger svineproducenten, der i øvrigt også er involveret i svineproduktion uden for landets grænser.

- Jeg er medejer af DCHI i Rumænien, der ejes af i alt 100 danske aktionærer. Vi er desværre netop blevet ramt af afrikansk svinepest på et site dernede, fortæller svineproducenten, der blev en del af DCHI i 2006.

- Det er en god virksomhed. Der har været overskud hvert eneste år, og der er ekspanderet siden begyndelsen, fortæller han om det rumænske investeringsprojekt.

Stepvis udvidelse

Udvidelserne på bedriften i Danmark er taget stepvis i såvel sohold som med jordareal.

- Her var tre garager, da vi kom til gården, men der kom grise ind. Det er først her i de senere år, at det endte med en garage til bilen, smiler Mona Bjerregaard Schmidt, der fra årsskiftet er kommet hjem på gården og arbejde, men ellers har arbejdet i børnehaven i Klovborg i næsten 35 år.

Den første større udvidelse af produktionen var i år 2000. Her blev drægtighedsstalden til 650 løsgående søer med gulvfodring opført, og besætningen skiftet til PIC i opformering.

- Vi sanerede for amerikansk PRRS - vaccine-PRRS - og skiftede til PIC i forbindelse med udvidelsen, fortæller Finn Tukjær Schmidt, der siden udvidede til 800 søer i 2003 og allerede i 2006 kom op på de nuværende 1.170 årssøer.

- I 2006 valgte vi at stoppe med PIC, og vi sadlede om til en Danavl-produktionsbesætning, hvor vi i den forbindelse byggede drægtighedsstald og farestald.

Senest er der i 2014 blevet udvidet med en smågrisestald, der blev taget i brug i 2015.

- Smågrisestalden betød, at vi fik en helt anden produktion, hvor vi sælger alle smågrise ved 30 kg via Rosgaard, og blot feder de resterende slagtesvin med lidt handelsfejl i slagtesvinestalden beliggende 700 meter herfra.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 65

Effektivitet før PRRS

2019 06. – 12. juli
Levendefødte pr. kuld 18
Dødfødte pr. kuld  2
Frav./årsso 37
Antal ammesøer 20
Frav./kuld 17

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også