Nyt samarbejde om hjemmeblandet fravænningsfoder

Tidlig fravænning af smågrise er ingen ny disciplin, men netop fravænningen er til stadighed et fokuspunkt på alle svinebedrifter. Et nyt samarbejde skal sikre godt og billigt fravænningsfoder produceret via mobilt blanderi.

Den fravænnede gris er sårbar, og de mange levendefødte og fravænnede grise betyder, at der er stor spredning på vægt og styrke på grisene.

- Fravænningsfoder er et meget vigtigt element i at lykkes med en god fravænning, men kan også blive en dyr fornøjelse, hvis man indkøber færdigblandede fravænningsblandinger. Blandinger fra 500-800 kr. pr. 100 kg er det normale. Det påpeger CR-Foderservice K/S og DK-Svinerådgivning A/S i en meddelelse, hvor de samtidig gør det klart, at de nu går sammen om et nyt tilbud til soholdere.

Hjemmeblandet fravænningsfoder

CR-Foderservice og DK-Svinerådgivning vil i samarbejde tilbyde so-besætninger hjemmeblandet fravænningsfoder via mobilt hjemmeblanderi. For at kunder kan få gavn af tilbuddet om hjemmeblandet foder, skal de blot være i stand til at oplagre en mindre mængde hvede samt have mulighed for at have big bags stående med et færdigt fravænningskoncentrat.

Efter foderrecepter, udfærdiget af DK-Svinerådgivning, formaler og blander CR-Foderservice fravænningsfoder med tilsætning af sojaolie fra foderbilens tank og blæser foderet i bedriftens fravænningsfodersilo.

- Kunden kan få billigere og bedre fravænningsfoder på samme tid, pointerer direktør Niels Rasmussen, CR-Foderservice og svinebrugskonsulent Jan Karlsen fra DK-Svinerådgivning i meddelelsen om den specielle mulighed, som det nye samarbejde giver.

Stor besparelse

De nye samarbejdspartnere anslår, at der for sammenligneligt fravænningsfoder spares minimum 100 kr. pr. 100 kg, hvilket i en besætning med 1.000 søer andrager 200-250.000 kr. årligt.

Det påpeges endvidere, at melfoderformen, som karakteriserer hjemmeblandet foder, ikke er varmebehandlet og må anses for at være et mere skånsomt foder end piller, hvilket i sig selv er positivt i den diarréfølsomme fravænningsperiode.

- Betydningen af dette forhold vil klart blive forstærket på rigtig mange bedrifter, når mulighed for dyrlægeordineret zinkoxid til fravænningsfoder bortfalder pr. 1. juli 2022, lyder det endvidere fra Niels Rasmussen og Jan Karlsen.

Læs også