Halerne er i fokus i kontrolkampagne til september

Det undersøges blandt andet, om risikovurderingen for forekomst af halebid afspejler forholdene i besætningen, når Fødevarestyrelsen fra september retter søgelyset mod halekupering i en kontrolkampagne.

I perioden september-november 2022 gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, der sætter fokus på overholdelse af reglerne omkring halekupering.

Da smågrise ofte sælges videre til opdræt i andre besætninger, skal denne kampagne blandt andet undersøge, om dokumentationen på behovet for halekupering er retvisende i hele produktionskæden fra fødsel og frem til slagtning. Det oplyser Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Styrelsen oplyser endvidere, at kampagnen desuden skal undersøge, om risikovurderingen for forekomst af halebid afspejler forholdene i besætningen. Kampagnen vil også have fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld med lange haler.

Baggrunden for kampagnen

Der blev i første halvår i 2019 indført nye krav til halekupering af grise i Danmark. De nye krav indebærer blandt andet, at den besætningsansvarlige, som holder halekuperede grise, skal kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at der har været problemer med halebid i egen besætning.

Derudover skal besætningen gennemgå en række risikoparametre (en risikovurdering) og derefter lave en handlingsplan, som tager stilling til, hvordan og hvornår eventuelle afhjælpende eller forebyggende tiltag kan gennemføres.

Ved salg af halekuperede grise til andre besætninger skal der derudover indhentes dokumentation fra modtageren, hvis modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler.

Dokumentationskrav skal overholdes

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2019 en kontrolkampagne, hvor de skærpede krav til halekupering blev kontrolleret. Kampagnen viste en regelefterlevelse på 68 procent på besætningsniveau. Ifølge Styrelsen blev lidt mere end halvdelen af sanktionerne givet på baggrund af manglende overholdelse af de skærpede dokumentationskrav.

Målet er at reducere andelen af halekuperede grise i Danmark, og ifølge Fødevarestyrelsen gentages kampagnen, da det er vigtigt, at besætningerne forstår hensigten med risikovurderingen samt handlingsplanen, så besætningen kan arbejde sig hen imod at holde grise med hele haler.

Læs også