Kontrolkampagne har halerne i fokus

Dyrlæger opfordrer besætninger til at være opdaterede på håndtering af halebid og dokumentation ved halekupering. Fødevarestyrelsen varsler kontrolkampagne fra slutningen af januar.

Der skal foreligge dokumentation for behovet for halekupering – også hos besætninger som modtager grise ved 30 kg. Det anbefales at anvende legetøj, der kan flyttes rundt og manipuleres med.

I første halvår i 2019 blev der indført nye krav til halekupering af grise i Danmark. De nye krav indebærer blandt andet, at den besætningsansvarlige, som holder halekuperede grise, skal kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at der har været problemer med halebid i egen besætning.

Derudover skal besætningen gennemgå en risikovurdering og derefter lave en handlingsplan, som tager stilling til, hvordan og hvornår eventuelle afhjælpende eller forebyggende tiltag kan gennemføres.

Ved salg af halekuperede grise til andre besætninger skal der derudover indhentes dokumentation fra modtageren, hvis modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler.

På baggrund af ovenstående krav har Fødevarestyrelsen varslet en halekuperingskampagne. Med kampagnen vil Styrelsen blandt andet undersøge, om dokumentationen på behovet for halekupering er retvisende i hele produktionskæden fra fødsel og frem til slagtning. Desuden skal det undersøges, om risikovurderingen for forekomst af halebid afspejler forholdene i besætningen, ligesom der også vil være fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld med lange haler.

Husk dokumentationen

LVK Svinedyrlæger oplyser i deres seneste nyhedsbrev også om den varslede kampagne fra Fødevarestyrelsen, hvor de vil tjekke håndtering af halebid og dokumentation for behovet for halekupering.

Ifølge dyrlægerne tjekkes først 400 sohold, herefter disses aftagere på stikprøvebasis.

LVK gør endvidere opmærksom på, at det fra dyrlægeforeningen påpeges, at:

»Særlig opmærksomhed skal være på, at besætninger, som modtager grise ved 30 kg, selv skal kunne dokumentere behov for, at der kuperes for fortsat at kunne modtage kuperede grise. Tilsvarende skal der være særlig opmærksomhed omkring dokumentation for gennemført analyse af årsagsforhold og efterfølgende aktivitetsplan«.

Det forlyder, at kampagnen forløber fra slutningen af januar til slutningen af juni 2023.

- Tag allerede en snak med din dyrlæge nu – og vær sikker op, at alt er opdateret, lyder opfordringen fra LVK Svinedyrlæger.

På svineproduktion.dk kan man endvidere finde flere ideer til tiltag i forhold til produktion med hele haler. Se blandt andet videoen, hvor Hans Peter Sonne fra Søndregård på Bornholm deler sine erfaringer, herunder om de tiltag, som de har i værktøjskassen på Søndregård.

Hvad går kampagne​n ud på?

● Kampagnen skal bid​​rage til at sikre overholdelse af reglerne vedrørende forbud mod rutinemæssig halekupering

● Kampagnen skal undersøge, om risikovurderingen afspejler forholdene i besætningen i forhold til forekomst af halebid og sætte fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld i besætningen med lange haler

● Kampagnen skal bidrage til, at dokumentation for behovet for halekupering overholdes fra fødsel og indtil slagtning

Kilde: Fødevarestyrelsen.dk

Værktøjer til hele haler

Eksempler på tiltag, som værktøjskassen indeholder på Søndregård på Bornholm i forhold til produktion med hele haler:

● Yderligere tildeling af halm

● Tildeling af roepiller

● Opsætning af sisalreb

● Tildeling af en blanding af kartoffelmel og salt to gange om dagen i tre dage

● Give grisene adgang til gangarealet i nogle timer

● Den absolut sidste udvej for Hans Peter Sonne og hans personale er at fjerne bideren fra sin sti

Kilde: Svineproduktion.dk

Tre råd til hele haler

Også dyrlægerne hos Ø-Vet sætter i deres seneste nyhedsbrev fokus på halerne og giver følgende anbefalinger:

● Bemærk om en gris »tager halen mellem benene«

- En hale holdt tæt til kroppen er det første tegn på, at der skal sættes ind over for halebid

● Tjek om foder, vand og ventilation er, som det skal være

● Alt legetøj tæller, men ikke alt virker

- Pind i holder virker ikke, og slet ikke beskidt pind i holder

- Benyt legetøj, der kan flyttes rundt og manipuleres med, som for eksempel halm, reb eller juletræer

 Kilde: Ø-Vet nyhedsbrev december 2022

Læs også