Har du lært nok af corona?

Emnet var virussmitte på det sidste møde i 2022 i Fokus 35 Vital-gruppen. Her blev der sat lighedstegn mellem smittebeskyttelse i stalden og de tiltag, som man uden for stalden måtte forholde sig til under coronaperioden. - Det gælder om at beskytte din stald og dine grise, lyder det fra dyrlæger.

Dyrlægerne Stine Bertelsen fra Porcus og Rikke Gry Nielsen fra Ceva gav forleden tips og tricks til, hvordan du kan styre virusinfektioner i farestalden. De to dyrlæger gjorde det her klart, at mange af de nu velkendte corona-restriktioner kan overføres direkte til staldrestriktioner.

Anledningen var, at Porcus Svinefagdyrlæger den 24. november havde inviteret til årets sidste møde i den landsdækkende gruppe Fokus 35 Vital, hvor dagens emne var: Få styr på virussmitten – hvordan styrer man den i farestalden og i hele Danmark.

Smitten kommer på fire ben eller fire hjul

Virus kan ikke behandles med antibiotika, så det er nødvendigt at håndtere virus med managementmæssige strategier.

- Det her med afrikansk svinepest, det er virkelig vigtigt for vores overlevelse. Vi kan ikke sige mange gange nok, at I skal passe på jeres eksterne beskyttelse for jeres egen skyld også, og der er det jo sådan noget som PRRS og andre virus, vi snakker om.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der hvor vi som praktiserende dyrlæger godt ved, hvor smitten kommer ind. Det er på fire ben eller det er på fire hjul, forstået på den måde, at det er med enten kontakt til levende grise eller slagtevogne, at I får smitten ind. Vi ved sæden, den smitter rigtig meget. Det er en historie helt for sig selv. Men det er ramper og biler, som jeg gerne vil henlede jeres opmærksomhed til, lød det fra Rikke Gry Nielsen.

Dyrlægen understregede, at særligt det her med ramper, alt for mange steder er laveste fællesnævner.

- De skal desinficeres efter vask, og de skal bare have fokus, ligesådan udleveringsvogne, som man sætter søer ud på til slagtning.

Lås stalddøren

Rikke Gry Nielsen påpegede også, at flere ejendomme ikke har tydelige husnumre ude ved vejene, ligesom det ikke er unormalt, at der sidder forældede SPF-skilte på stalddøren, så man ikke ved om status passer eller ej.

- Og så skal der være en adgangssikring på alle døre. Der er uhyggeligt mange steder, hvor man bare kan gå ind. Hvis I er med i SPF, så har I altså lavet brancheaftale om, at man ikke kan gå ind. Hvad nu hvis der var en vognmand, der var kørt forkert, lød det i påmindelsen fra Rikke Gry Nielsen, der understregede, at der skal være adgang forbudt på en låst dør – eventuelt en kodelås, og så skal der være telefonnummer, så man kan få fat på dem, der går inde i besætningen.

Intern smittebeskyttelse

Stine Bertelsen satte endvidere fokus på den interne smittebeskyttelse, og hvordan vi, med hjælp fra de 10 gyldne regler fra McRebel, kan minimere spredningen af den smitte, som vi allerede har i besætningen.

- En strikt McRebel bruger vi typisk omkring saneringer, hvis man har en målsætning om at cleare besætningen for en eller anden form for sygdom, men de fleste besætninger bruger en delvis McRebel med diverse lempelser, lød det fra Stine Bertelsen, inden hun gennemgik de enkelte punkter i McRebel.

I korte træk handler de 10 gyldne regler om, at man undgår at flytte for meget rundt på grisene og ikke laver ammesøer efter 48 timer. Det handler også om at opretholde en høj hygiejne i værktøjskassen og ikke mindst i køleskabet, huske hyppigt kanyleskift, skift af handsker og at anvende sprit. Desuden må syge grise ikke flyttes, men de skal aflives og alle grise skal fravænnes samtidig – og aldrig i farestalden.

Hold afstand og husk boblerne

Stine Bertelsen greb endvidere fat i det velkendte råd fra corona-perioden i forhold til at holde afstand mellem søer, smågrise og slagtesvin.

- Det er ret vigtigt, at der ikke er nogen kontakt mellem de her aldersgrupper, hvis vi skal kunne håndtere udskillelse af virus og nysmitte i besætningen. I forhold til corona, så er det jo det samme, som vi har snakket om der. Det er især at holde den her afstand, det er de her bobler, vi skulle lave. Der er her tre store bobler, vi skal lave og internt i besætningen laver vi nogle små bobler – altså sektionsvist, påpegede dyrlægen, der endvidere forklarede, at dette også gælder sammenblanding mellem stierne efter fravænning, hvor man får et langt bedre resultat, når der ikke flyttes rundt i tide og utide.

Endelig mindede de to dyrlæger om, at polte altid skal indsættes via karantæne, hvilket også gælder egne polte.

 

Læs også