bannerPos

Fermenteret raps tegner positivt som alternativ til zink

Et forsøg med fermenteret raps tegner til at være et godt alternativ til medicinsk zink. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
19-02-2020 07:00

Et stort forsøg med fermenteret raps, som universiteterne i København og Aarhus står bag, viser lovende resultater.

- Fermenteret raps er mindst lige så godt som medicinsk zink.

Sådan lyder konklusionen fra Københavns Universitet, der netop har offentliggjort resultaterne fra et stort forsøg på 1.240 smågrise, som er udført i samarbejde med European Protein.

Forsøget har undersøgt, om fermenteret raps kan forbedre både vækst, udvikling af mavetarm-system samt smågrises sundhed sammenlignet med et foder uden sundhedsfremmende effekt, nemlig sojaproteinkoncentrat uden zink og sojaproteinkoncentrat tilsat 2.500 ppm zink oxid. Diæterne blev tildelt ved fravænning efter 28 dage og frem til dag 85.

Tilvækst uden zink

Flere svineproducenter bekymrer sig om en reduceret tilvækst, når zink oxid udfases i 2022, men det behøver ifølge European Protein ikke at være tilfældet. Forsøget viste nemlig, at tilvæksten kan bibeholdes og for nogle endda stige, når zink fjernes fra foderet og fermenteret raps indsættes.

- Vi regnede med et lille fald i den daglige tilvækst grundet en større koncentration af fiber i diæten, men i stedet fik vi større tilvækst, lyder det fra Mette O. Nielsen, professor hos Århus Universitet.

Studiet konkluderede dermed, at fermenteret raps forbedrede smågrisenes tilvækst med cirka 950 gram i forhold til diæten med zink og sojaproteinkoncentrat og 2,5 kilo i forhold til diæten med sojaproteinkoncentrat alene. 

Udvikling af mavesundhed

En sund tarm er lig med en god sundhed. Mere præcist måles tarmsundhed på tarmens evne til at optage og udnytte foder. Derudover er forudsætningen, at sammensætningen af tarmens bakterier skal være så mangfoldig, som muligt, og desuden må sygdomsfremkaldende bakterier ikke være i overtal.

Både diæten med medicinsk zink og fermenteret raps var bedre til at udvikle tarmens evne til at optage næring (målt på længden af smågrisenes tarmtrevler) sammenlignet med sojaproteinkoncentrat.

De selv samme diæter påvirkede positivt mangfoldigheden af bakterier i tarmens mikroflora sammenlignet med kontrollen. Det meddeler European Protein i en pressemeddelelse.

Tarmbetændelse fundet hos zink-grise

Et andet vigtigt parameter for at fastlægge smågrises sundhed er tykkelsen af tarmens barriere. Barrieren beskytter smågrisenes blodbaner mod sygdomsfremkaldende bakteriers indtrængen, og her skal barrieren være tyk og tæt for at beskytte grisen. Tarmbarrieren er med til at bestemme, hvor godt grisens immunforsvar virker. Forsøget undersøgte også, hvor veludviklet smågrisenes immunforsvaret var (målt på GALT-struktur) på tværs af diæter. 

Hos smågrise fodret med fermenteret raps var tarmbarrieren forøget og immunforsvaret mere end otte gange så veludviklet som zink-grise og grise fodret alene med sojaproteinkoncentrat. 

Desuden fandt forskere let til moderat tarmbetændelse i grise fodret med zink samt sojaproteinkoncentrat og sojaproteinkoncentrat alene. 

- Noget af det vores kunder bliver mest overraskede over er, at zink i store doser faktisk er med til at skade immunforsvaret. Det betyder også, at der er mulighed for at opnå en bedre mavesundhed for dem, der vælger at køre zink-frit. En fordel, der har givet mere robuste grise og bedre tilvækst for vores kunder, siger Jens Legarth, CEO for European Protein. 

cab

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next