Svinenoter: Fødevarestyrelsen søger dyrlæger til veterinærfaglige vurderinger

I svinebesætninger, hvor det ikke er lykkedes at nedbringe antibiotikaforbruget efter udløbet af gult kort, eller inden for overvågningsperioden på 12 måneder efter gult kort atter overskrider grænseværdierne, kan Fødevarestyrelsen påbyde besætningen en supplerende veterinærfaglig vurdering udført af en uvildig og af Fødevarestyrelsen godkendt dyrlæge.

Dyrlægen skal gennemgå besætningen og vurdere mulige indsatsområder til reduktion af antibiotikaforbruget, så det kommer under grænseværdierne.

I den forbindelse søger Fødevarestyrelsen svinedyrlæger, der skal godkendes til at foretage de veterinærfaglige vurderinger.

Formålet med godkendelsen er at sikre, at de dyrlæger, der foretager vurderingerne, har omfattende erfaring og stor rutine i arbejdet med sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse i svinebesætninger samt identifikation og prioritering af forhold, der kan have afgørende betydning for reduktion af antibiotikaforbruget. Af hensyn til dyrevelfærden bør indsatsen for reduktion af antibiotikaforbruget sigte mod korrektion af de bagvedliggende årsager, så behovet for behandling kan reduceres.

Fokus på salg af velfærdsproduceret svinekød

Tirsdag den 3. marts afholder KU et arrangement, hvor resultater fra to samfundsvidenskabelige forskningsprojekter vil blive præsenteret og diskuteret.

Forskningsprojekterne, der bliver præsenteret til arrangementet, belyser mulighederne for at styrke salget af velfærdsproduceret svinekød her hjemme og i udlandet.

Det ene projekt sammenligner dyrevelfærd på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Landene sammenlignes på baggrund af deres nationale lovgivninger og markedsandelene for de forskellige markedsdrevne initiativer for henholdsvis svinekød og kyllingekød.

Det andet projekt belyser mulighederne for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd.

Læs mere om arrangementet, der afholdes i KU’s lokaler på Frederiksberg, via svineproduktion.dk.

Konsulent: Muskler giver ikke mælk

Søer med et meget lavt spæklag »det vil sige under 15 mm spæk« malker ikke lige så godt, som søer med et højere spæklag »mellem 15-19 mm«.

Det meddeler svinekonsulent Jonas Bøge Breinholt fra Velas (det tidligere LMO) i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- I det sidste års tid har det været meget populært at skrue op for lysin, og det medfører ofte, at søerne lægger mere kød på kroppen. Det gælder både i drægtighedsstalden og i farestalden, men hvorfor skal dine søer bruge mere lysin, end de søer som er brugt til normforsøg, spørger konsulenten.

Han forklarer nærmere, at man ved at tilsætte 1 gram lysin mere - fra 4,0 gram til 5,0 gram ford. lysin i drægtigheden, så stiger tilvæksten på soen med 5-6 kilo kød.

- Det vil sige, at i får en so ind i farestalden med 5-6 kilo mere kød, men ikke nær så meget spæklag, og derved en so der er dårligere til at malke, påpeger Jonas Bøge Breinholt.

Læs også