Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Omstillingsparat maskine. Hofmansgaves seksmeter brede 12-rækkede Väderstad rækkesåmaskine anvendes til såning af 250-300 hektar. Afgrøderne er majs, biogasroer, spinat og vår- og vinterraps. Fotos: Jørgen P. Jensen
Omstillingsparat maskine. Hofmansgaves seksmeter brede 12-rækkede Väderstad rækkesåmaskine anvendes til såning af 250-300 hektar. Afgrøderne er majs, biogasroer, spinat og vår- og vinterraps. Fotos: Jørgen P. Jensen

Det er fint at kunne køre 20 kilometer i timen med en majssåmaskine, men det var ikke det, der fik driftsleder Dennis Hansen på godset Hofmansgave ved Odense Fjord til at foretrække en 12-rækkers Väderstad Tempo-rækkesåmaskine.

- Det er helt klart maskinens fleksibilitet, der er den største fordel for os. Vi sår omkring 250 til 300 hektar med maskinen hvert år, og i forbindelse med, jeg gerne ville hjemtage majssåningen, der tidligere blev udført af maskinstationen, opstod muligheden for at bruge maskinen til flere afgrøder.

Udover korn- og frødyrkning arbejder Hofmansgave med så forskellige afgrøder som vårraps, vinterraps, biogasroer til et lokalt biogasanlæg, spinat samt naturligvis majs til godsets kvægbrug.

Flere afgrøder

- Før vi fik maskinen for to sæsoner siden, havde jeg kontakt til andre, der havde erfaringer med at anvende maskinen til roer, spinat og raps, og herfra var meldingen, at det fungerede fint.

Dennis Hansen er også i overvejelse om at anvende Tempo-maskinen til kornsåning.

- Der har jo været nogle forsøg med præcisionssåning af korn, og det vil jeg då ikke afvise, vi også skal prøve. Det ser jo ud til, der er merudbytter i almindelig korndyrkning at hente, hvis man har en mere præcis planteafstand i sårækken. Med en seks meter maskine og 50 centimeters rækkeafstand, skal vi så køre en ekstra gang forskudt og derved opnå en rækkeafstand på 25 centimeter. Men det nedsætter jo reelt arbejdsbredden til tre meter, men giver til gengæld muligheden for at radrense i kornet, hvilket jo er interessant for økologer, funderer Dennis Hansen, der endnu ikke har presset kapaciteten til det yderste ved hjælp af høje hastigheder.

- I majsen kører vi typisk 10-12 kilometer i timen, mens vi i de andre afgrøder holder os på 7-9 kilometer i timen.

Ekstra cellehjul

Dennis Hansen er begejstret over nu to sæsoners erfaringer med maskinen.

- Omstillingen fra majssåning til raps, spinat og roer går meget nemt.  Det handler blot om at have de rigtige cellehjul liggende. Cellehjulene er fremstillet af et hårdt plastmateriale og nemme at skifte, når en anden afgrøde skal sås med maskinen.

- Det er tilmed relativt billigt at anskaffe sig et ekstra sæt cellehjul, og det medvirker også til fleksibiliteten ved maskinen, at man nemt kan have et ekstra sæt cellehjul liggende til de enkelte afgrøder, fastslår Dennis Hansen.

Flydende gødning

Hofmansgaves Tempo-maskine er i en version med udstyr til flydende gødning, som bliver tildelt i forbindelse med såningen.

- Vi har valgt denne løsning og kører derfor med en fronttank til den flydende gødning. Maskinen kan naturligvis også leveres med gødningsudstyr til placering af granuleret gødning.

Netop i år er der ikke vinterraps i sædskiftet på Hofmansgave. Derfor har maskinen nu en velfortjent pause frem til næste forår, hvor den igen vil skulle så et betydeligt areal med meget forskellige vårafgrøder.

Afblænding i kiler

Väderstad Tempo-maskinen er naturligvis en del af godsets retning mod mere og mere GPS-baseret præcisionsdyrkning.

- Jeg anser det som en kæmpefordel at kunne GPS-afblænde række for række. Det ser godt ud i kiler og så er det ikke uden betydning, at der ikke spildes såsæd eller startgødning på store overlapninger.

- Her fungerer præcisions-GPS’en vældig godt og har virket upåklageligt fra første dag, fremhæver Dennis Hansen.

Hofmansgave kører med 50 centimeters rækkeafstand i alle afgrøderne, selvom maskinen kan omstilles til andre rækkeafstande, hvis det skulle være nødvendigt.

 

Læs også

Gylle ved etablering af vårafgrøder
Placeret gødning ved såning af vårsæd er fremragende
Brug mere såsæd i år end normalt
Ny cutter klarer rundballerne
Fokus på fodring af poltene er til gavn for hele soholdet
Der er effektfulde og besparende alternativer til den høje dosis af organiske syrer