bannerPos

Man må tidligt op

Indtil kartoflerne er skrællefaste, er Mikkel Andersen i marken for at tage de første kartofler op klokken fire om morgenen. På grund af den sene tilladelse til brug af Reglone, har man på I/S Mørkebjerg i år istedet nedvisnet ved at kappe toppen af kartoffelplanterne på de fleste af arealerne. Derfor bliver kartoflerne senere skrællefaste i år. Foto: Majbritt Christensen

AF: MAJBRITT CHRISTENSEN

FAGJOURNALIST
07-08-2020 21:15
Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.

I/S Mørkebjerg, der ligger ved Venslev på Hornsherred i Nordsjælland, og drives af Mikkel Andersen og hans far, Jørgen Andersen, leverer hver dag mellem tredive og halvtreds tons kartofler til de to pakkerier AF Nyhuus og Strandlyst Kartofler.

- Det er mig selv, der tager ud, og tager de første kartofler op klokken fire om morgenen. Så kommer der en ansat klokken fem, og kører det første læs afsted til pakkeriet, fortæller Mikkel Andersen.

- Det første læs, der bliver kørt afsted klokken fem, bliver kørt til AF Nyhuus, hvor de vaskes og pakkes. Det næste læs kører afsted en halv time senere, de ryger til Strandlyst Kartofler. Og det fortsætter frem til klokken syv.

Mikkel Andersen forklarer, at det er vigtigt, at kartoflerne bliver vasket hurtigt efter optagning.

- Så længe, de ikke er skrællefaste, så bliver jorden næsten umulig at få af, hvis de når at ligge og tørre. Det allerførste læs, der ryger afsted om morgenen, er taget op om aftenen, men det næste læs er kartofler, der er optaget samme morgen.

Den rigtige placering

Mikkel Andersen forklarer, at netop Hornsherred har et optimalt klima til kartoffeldyrkning.

- Vi har jo fjordene på begge sider, så vi har nogenlunde det samme klima, som man finder på for eksempel Samsø. Det er helt optimalt i forhold til at lave fine kartofler til forbrugerne.

Han siger, at jordens sammensætning også har stor betydning.

- Vi har her på Sjælland den rigtige jordsammensætning i forhold til at kunne lave den rigtige kvalitet og skindfinish, som forbrugerne efterspørger. I Jylland, hvor kartoffeldyrkerne har meget større arealer, laver de fortrinsvis kartofler til melfabrikation. Der har vi så til gengæld ikke en stor nok volumen til at kunne være med.

- Men vi skal da nok alligevel lige over at høre, hvad de har at sige på informationsmødet, nu de starter fabrikken op på Fyn, griner han.

Det sker med henvisning til aktuelle planer om evt. at bygge en kartoffelmrlsfabrik på Fyn, hvis der er tilslutning nok fra kommende og nuværende avlere til projektet.

Han fortæller, at Hornsherredkartoflerne ikke som sådan er et varemærke.

- Før i tiden var det jo os her fra egnen, der leverede kartoflerne direkte til grønttorvet. Derfor fik vi aldrig skabt et kvalitetsvaremærke overfor forbrugerne. De kartofler, der ryger videre herfra i dag, bliver i butikkerne solgt som enten baby- eller bagekartofler.

Gode kartoffel-år

Ifølge Mikkel Andersen har der de seneste år været en ok forretning i at dyrke kartofler. Han forklarer, at det blandt andet skyldes, at de fleste kartoffelavlere i Jylland leverer til melfabrikkerne, og dermed ikke er i direkte konkurrence med de sjællandske avlere.

- Siden 2015 har priserne faktisk været gode. Vi dyrker i år 150 hektar med kartofler, hvoraf 50-60 hektar er babykartofler, siger han.

På Mørkebjerggård er der ikke pakkeri.

- Med det udstyr, man har i dag til at klare vask og pakning på pakkerierne, kan det slet ikke betale sig for os at gøre det herhjemme, så alle vores kartofler bliver kørt til enten AF Nyhuus eller Strandlyst Kartofler, hvor de klarer resten af arbejdet.

- Det eneste, vi bruger vores haller til her, er grej, opbevaring og så fremspiring af de tidlige kartofler i foråret. Kartoflerne skal helst opbevares ved en temperatur på mellem 3,5 og 4 grader Celcius, så vi har et stort kølerum. Vi har kapacitet til at opbevare 30.000 tønder, heraf 12.000 tønder på køl og resten på beluftning.

Manglende nedvisningsmidler giver udfordringer

På Mørkebjerggård laves fortrinsvis babykartofler og bagekartofler. Og det er der ifølge Mikkel Andersen stor afsætning på.

- Det er ikke noget problem at afsætte alt det, vi vil. Problemet består mest i at kunne levere varen, fortæller han.

- Nu, hvor vi i år fik dispensationen til at bruge Reglone meget sent, har vi i stedet aftoppet de fleste af planterne, og det kan vi godt mærke kræver lidt tilvænning. Det er jo vigtigt for det første at ramme det helt rigtige tidspunkt, så planterne visner på det rette tidspunkt i forhold til den størrelse, de skal have. Dernæst skal toppen helst skæres lige i vækstpunktet, for at virkningen bliver optimal, og endelig har vi oplevet, at nogle af planterne er nået at begynde at vokse igen – de skal jo efter aftopningen stå i 5-6 uger, før de høstes, uddyber han.

Mikkels far, Jørgen Andersen, tror også, der bliver udfordringer med nedvisningsmidlerne i fremtiden.

- Vi startede jo i sin tid med at klare det hele maskinelt. Det er et vanskeligt område, vi bor i her på Hornsherred. Terrænet er meget kuperet og stenet, og derfor vil det blive meget udfordrede, hvis vi skal til at rense maskinelt igen, fortæller han.

- Det er ærgerligt, hvis vi mister Reglone. Men så længe vi i det mindste kan bruge Gozai, går det nok. Fjerner de også det, bliver det virkelig en udfordring, fastslår han.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

I/S Mørkebjerg

250 hektar kornafgrøder

150 hektar kartofler (fortrinsvis baby- og bagekartofler)

I alt fem ansatte inklusive en elev

Kapacitet til opbevaring af 30.000 tønder kartofler, heraf 12.000 på køl og resten på beluftning

Bedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next