Forbrugerombudsmand slæber Arla i retten i Sverige

Mens Arla i Danmark er gået fri, så er Arla i Sverige blevet stævnet af sit lands forbrugerombudsmand for en klimakampagne på en række økologiske produkter, hvor det lyder, at mælken har et »nettonul-klimaaftryk«.

Det er ikke lykkedes for Arla at dokumentere for Forbrugerombudsmanden i Sverige, at en række økologiske produkter har et »netto-nul-klimaftryk«, som det er fremført på produkternes emballage.

Derfor ender sagen nu for en svensk domstol. Det meddeler den svenske Forbrugerombudsmand i en pressemeddelelse.

»At hævde, at mælken har et nettonul-klimaaftryk, giver forbrugerne et forkert billede af produktets påvirkning. Arla har ikke kunnet bevise, at udsagnet er sandt,« lyder det i pressemeddelelsen fra den svenske forbrugerombudsmand.

I Danmark har Arla en tilsvarende kampagne. I stedet for »nettonul-klimaaftryk«, så står der på de danske øko-mælkekartoner, at den er »CO2e-neutral klimakompenseret med klimakreditter«. Til stor utilfredshed for blandt andet Margarineforeningen, der havde klaget over Arlas kampagne, så valgte Fødevarestyrelsen i august, at det er vildledende for forbrugerne.

Redder ikke klimaet

Fra den svenske forbrugerombudsmand lyder det, at Arla med »nettonul-klimaftryk« ikke giver klar og præcis information til forbrugerne om, at mælken ikke har noget klimaaftryk, da Arla har købt drivhusgaskreditter fra klimakompenserende tiltag.

- KO (konsumentombudsmannen, red.) synes selvfølgelig, at det er godt, hvis virksomhederne kan reducere deres klimabelastning. Men det er vigtigt, at forbrugerne får klar og præcis information, som de kan basere deres valg på. Uklare miljøpåstande redder ikke klimaet, siger Ida Nyström, fra den svenske Forbrugerombudsmandsinstitution.

Arla forsvarer sig

Hos Arla forsvarer man sig mod kritikken fra de svenske forbrugermyndigheder. Arla oplyser i en pressemeddelelse, at man har været i længere dialog med den svenske forbrugerstyrelse, siden der blev klaget over kampagnen.

Siden har man præciseret sin kommunikation på både hjemmeside og emballage, så det tydeligere fremgår, hvad begrebet nettonul klimaaftryk dækker over.

Når det kommer til klimakreditterne, så lyder det fra Arla, at de beregningsmetoder, som man bruger følger praksis på området og købes af kvalificerede programmer.

»Vi kan også konstatere, at de eksperter, som Forbrugerstyrelsen har hyret, ikke sætter spørgsmålstegn ved Arlas beregninger af produkternes klimapåvirkning,« skriver Arla på sin hjemmeside.

Fra Victoria Olsson, bæredygtighedschef hos Arla i Sverige, lyder det:

- Netto-nul er et begreb, der bruges i klimaarbejdet af virksomheder, organisationer som FN og EU samt af lande. Arlas hensigt er ingen anden end at overholde loven og gældende praksis, siger hun.

Sagen i Sverige skal nu afgøres i Patent- og Markedsretten.

Sagen kører videre i Danmark

I Danmark er sagen om Arlas økokampagne heller ikke afsluttet endnu. Forbrugerrådet Tænk har således klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den afgørelse, som Fødevarestyrelsen kom med i august, og som frikendte Arla for såkaldt »greenwashing«. 

Fra de danske fødevaremyndigheder lød det i august, at Arla har tilstrækkelig dokumentation for mærket på emballagen.

- Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at anprisningen af Arla Øko produktserien som værende CO2e-neutral, med kompensation fra klimakreditter, er klar og let forståelig for en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, lød den danske afgørelse.

Læs også