Stor interesse for brugen af gradueret tildeling

Alle pladser blev hurtigt fyldt, da Kverneland i sidste uge, havde inviteret til brugerkursus i gradueret tildeling via tildelingskort.

I sidste uge fyldte Kverneland i Kerteminde mødelokalet hele tre dage med landmænd, der gerne ville blive klogere på den teknologi, der sidder på de maskiner, de har købt hos fabrikanten.

- Når nu der er en masse landmænd, der har købt udstyr til gradueret tildeling, så skylder vi dem også at lære dem at bruge det, lyder det fra markedsansvarlig hos Kverneland, Jørgen Mortensen, der uddyber, at kurset var for de landmænd, der kører med Kverneland Tellus, Tellus Pro, Tellus Go eller Tellus Go+ Terminal.

Enorm opbakning

Holdene har været fuldt booket alle tre dage, og Jørgen Mortensen glæder sig over den fine tilslutning.

- Det er første gang, vi holder sådant et arrangement. Men nok ikke sidste. De tilbagemeldinger vi allerede har fået, fra de deltagere, der var igennem i går, er meget positive, og med den enorme opbakning, vi har oplevet og tilslutning til dagene, ja så bliver vi næsten nødt til at gentage, siger han med et smil.

 

Robin Hood og mindsket efterafgrødekrav

Udover Mads Ravn Bonde, der er produktspecialist hos Kverneland og fortalte deltagerne om brugen af Kvernelands systemer, var også Jesper Ulnitz, chefagronom fra Yara indkaldt som underviser alle tre dage.

Jesper Ulnitz indledte undervisningen med at fortæller om fordelene ved at graduere, samt gennemgå de modeller, der kan benyttes.

- Ved at graduere eksempelvis gødningen, får man mulighed for at omfordele kvælstof efter det, vi kalder »Robin Hood-modellen«, hvor vi flytter kvælstof fra de steder i marken, hvor målingerne viser, at der er rigeligt, til de steder, hvor der mangler.

- Vi ved, at det giver et merudbytte på op til tre procent inden for marken, pointerede han og mindede om, at gradueringen af gødning også giver en fordel i forhold til at reducere kravet til efterafgrøder.

- Da vi får en bedre kvælstofudnyttelse ved graduering, får vi også en mindre udvaskning. Og det kommer heldigvis landmanden til gode, sagde Jesper Ulnitz og fortalte, hvordan Yara har haft N-sensoren til at køre i mange marker siden år 2000. Nu er de modeller og algoritmer, der ligger i den, flyttet til programmet »Atfarm«, der er satellitbaseret og gratis at hente på www.at.farm.

 

Det er bare at komme i gang

- Så det er bare med at oprette en konto og komme i gang, sagde han til de mange deltagere, der selv skulle tegne en af deres egne marker ind i programmet og lave tildelingskort.

Hjælpen var lige ved hånden, og mange benyttede sig af, at der var eksperter til stede, der kunne hjælpe – enten med de helt basale opstartsvanskeligheder, eller den sidste finpudsning af et program, der allerede var en del viden om.

 

Afprøvede i marken

Udover egne marker, blev der også oprettet kort over en mark, placeret lige bag Kvernelands mange bygninger.

- Her havde vi tre traktorer holdende, fortæller Jørgen Mortensen og uddyber.

- Det giver deltagerne mulighed for at se hele processen. Inden døre optegner de deres marker og laver tildelingskort. Når de så kommer ud til traktoren, kan de se, hvordan deres indtastninger i computeren, bliver overført til Kvernelands terminal og videre ud i det redskab - gødningsspreder, sprøjte eller såmaskine - de nu kører med i den givne situation.

- Det har været nogle gode dage og der er blevet formidlet en del god viden, fastslog Jørgen Mortensen.

Læs også