Formand: Vigtigt at vise, at landbruget er en vigtig partner

Omkring 120 medlemmer af L&F Centrovice deltog onsdag i årets generalforsamling, hvor formand Torben Povlsen garanterede stor vilje fra foreningen til at gå forrest i kampen for medlemmerne.

Formand Torben Povlsen sang - inden fremlæggelse af beretning - for på »Kringsat af fjender«. Erling Bonnesen roste L&F Centrovice, da han i sidste uge deltog i foreningens generalforsamling. Fra venstre Lars Nielsen, Lykkeslund Bioenergi, der takkede Bendt Buse for foreløbigt 10 års ansættelse. Peder Pedersen takkede Helle Knudsen for 20 år og Thomas Sandlyng for 10 års ansættelse. Flotte præstationer hele vejen rundt!

Knap 120 medlemmer var mødt op, da der forleden blev afholdt generalforsamling i L&F Centrovice. Formand Torben Povlsen aflagde beretning og understregede blandt andet, at det vigtigste for landmanden er at se muligheder.

- Vi skal glæde os over, at vi omstiller os, og at vi er en del af fremtiden. Vi har aldrig haft mere viden, end vi har nu, så vi skal bruge den til at blive en stærk del af den fremtid, vi ser ind i, sagde han.

Et vildt år

Han fastslog, at 2021 blev endnu et vildt år.

- Vi skulle gennem en minkskandale, covid-19, afrikansk svinepest, der nærmer sig Hamburg og »Ever Given«, der stoppede al søfart gennem Suezkanalen og gav os de første forsyningsproblemer og syn for, at det ikke altid kan lade sig gøre bare at hente en reservedel.

Formanden slog dog også fast, at meget lykkedes. Han fremhævede, at der er blevet lavet en bred og lang aftale for landbruget, og det lykkedes at samle politikerne på Christiansborg.

Under beretningen var der små videoindslag fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor blandt andet problemer med gæs på markerne og erstatning i forhold til BNBO blev fremhævet, og hvor den frivillige aftale blev nævnt som den bedste løsning for landbruget.

Der var ligeledes stor opmærksomhed på de kommende unge landmænd og det nye samarbejde, der er indgået med LandboUngdom.

Stor vilje til at gå forrest

- Foreningen har en stor vilje til at gå forrest i kampen for medlemmerne, både i forhold til vandplanerne med Odense Fjord Samarbejdet, BNBO og arbejde for en fair afregning af biomasseleverancer til biogas, lød det.

- Vi er med i Odense Fjord-samarbejdet. Vi er der for at skabe et samarbejde, så landbruget ikke alene skal løse problemerne. Det friholder os ikke. Tværtimod giver det os en forpligtigelse til at gå ud og levere. Men vi trækker andre med ind til bordet.

- Det er rigtigt vigtigt, at vi viser, at landbruget er en vigtig partner, og at vi viser, at det, vi bringer ind i det store kredsløb, har en værdi, sagde Torben Povlsen.

Bestyrelsen for L&F Centrovice

Torben Povlsen blev genvalgt som formand

Lars Iversen, Peter Høj, Mads West og Hans Jakob Clausen var ligeledes alle på valg og blev genvalgt

Henrik Winterø Pihl blev genvalgt som suppleant

Lars Andersen blev valgt som suppleant

Lang og tro tjeneste

Helle Knudsen – 20 år hos Peder Pedersen

Thomas Sandlyng – 10 år hos Peder Pedersen

Bendt Buse – 10 år hos Lars Nielsen, Lykkeslund Bioenergi

Roser fra Erling Bonnesen

Erling Bonnesen roste især foreningens projekt omkring Odense Fjord, da det er et konkret bevis på, at man fra landbrugets side også vil passe godt på natur og miljø og gøre en konkret indsats.

- Det er noget af det, vi kan bruge, for at få fulgt op på den dagsorden, som er sat, og som vi forsøger at påvirke, sagde han.

Rusland/Ukraine krisen gør, ifølge Bonnesen, at landbruget rykker højere op på samfundets dagsorden igen.

- Normalt er der ingen, der tænker på, om der er varer på hylderne. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Foreløbigt har det sat sig som nogle prisstigninger. Men det er stadig vigtigt, at vi har en god stærk eksportorienteret landbrugs- og fødevaresektor.

- Regeringens støttepartier vil et fuldstændigt andet landbrug, end vi vil fra Venstres side. Der er nogen af dem, der kæmper for, at den animalske produktion skal være fortid. Men hvad er det egentlig, man skal leve af i fremtiden?

Bred aftale og positive fremtidsudsigter

- Vi fik heldigvis den brede aftale under landbrugsforhandlingerne. Fremadrettet er det vigtigt, at vi har fokus på strukturudvikling og på aftageren og stiller gode rammevilkår, både for den animalske produktioner og alle nicheproduktioner. Det fik vi et klart ja på fra regeringens side, under de sidste forhandlinger.

- Det kan godt være, at vi skal bokse og slås inde i mødelokalerne, men vi har deres ord for, at der stadig kan være en stor eksportorienteret landbrugssektor.

- Det kan godt være, at der var 68 møder i forsøget på at gøre os trætte. Det lykkedes dem ikke, sluttede Erling Bonnesen.

Vigtigt at række ind over midten

Formand Torben Povlsen kvitterede ved at fremhæve, hvor vigtigt arbejdet med at række ind over midten på Christiansborg er. Ligeledes understregede han vigtigheden af, at Asger Christensen (V) sidder helt inde i maskinrummet med alt, hvad der har med landbrug at gøre i EU.

- Det kan ikke undervurderes. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at hvis vi som sektor stadig skal have den politiske indflydelse, så skal vi finde nogen, der vil arbejde for vores sag – med de tæsk, det giver – og som også er i stand til at skabe de her brede fora omkring sig.

Det Fynske Dyrskue giver »license to produce«

- Det Fynske Dyrskue er vigtigt for at skabe forståelse for, hvad der sker ude hos os, for dem der bor inde i byen, og som forhåbentlig spiser vores produkter og anerkender, at vi er her.

- For små fem år siden lød det hele tiden: »Vi skal have turisme. Vi skal passe på med det landbrug.« Det er stoppet. Nu skal vi også have landbrug. Vi skal have det hele nu. Fordi vi har vist, at vi er en del af løsningen.

- Og der tror jeg, at dyrskuet er en rigtig vigtig spiller for os. Hvis vi kan samle gerne 60.000 mennesker over flere dage i Odense, og give dem den oplevelse, så kan vi ikke gøre det mere effektivt. Det skal vi blive ved med.

Torben Povlsen fremhævede, at han gerne ser, at foreningen tjener penge på at afholde Det Fynske Dyrskue.

- Det burde være sådan, at der er en 10 krone i overskud pr. gæst, som vi så kan benytte til at udvikle dyrskuet endnu mere. Det er i hvert fald det, vi arbejder på, sagde han.

Læs også