Strube udvikler nye virusgulsot-tolerante roesorter

Strube Research og ejer Deleplanque Group præsenterede flotte forskningsresultater om virusgulsot ved et stort europæisk symposium i Frankrig.

Michael Stange, Strube Research, præsenterede nogle af de mange forskningsresultater.

Forskere fra hele Europa fik ved et stort symposium i Compiégne i Frankrig mulighed for at vidensdele og diskutere metoder og resultater inden for sukkerroedyrkning.

Som følge af forbuddet mod at bruge bejdsemidlet Neonix i det meste af Europa – i Danmark Gaucho – står den europæiske sukkerindustri blandt andet med flere udfordringer.

Roesygdommen virusgulsot, også tidligere forekommende i Danmark, er således en stor trussel. Specielt i lande med milde vintre, som i England og Frankrig kan det få store konsekvenser. Men også i lande som Belgien og Tyskland har man observeret flere områder med angreb.

Virusgulsot overføres til roemarken ved hjælp af fersken bladlus (den grønne luseart). Det er svært at bekæmpe virusgulsot – også fordi antallet af effektive insekticider bliver færre og færre. Derfor håber man, at sygdommen kan forebygges eller begrænses ved at forædle virusgulsot-tolerante roersorter.

- I Danmark har vi gudskelov endnu ikke set nyere større angreb af virusgulsot. Uden brug af Gaucho har vi dog allerede mærket, at man skal være mere opmærksom ved roernes fremspiring og de tidlige stadier for at eliminere angreb af trips, runkelroebiller m.m., fortæller Kristian Nørby Nielsen fra Strube Scandinavia ApS. 

Strategi har båret frugt

Han oplyser, at virusgulsot allerede i 2015 blev en vigtig del af forædlingsarbejdet i Strube Research, og denne strategi har nu båret frugt, da de første virusgulsot- tolerante roesorter er blevet registeret i blandt andet Frankrig og England. Allerede i kommende sæson vil disse sorter komme på salgslisten i blandt andet Frankrig.

Med indlægsholdere fra flere europæiske forskningsinstitutter og Axel Schechert fra Strube Research blev det gjort klart, at problemet er stort, men også at forskningen er kommet langt de senere år.

En af udfordringerne ved at forædle virusgulsot-tolerante sorter er, at der populært sagt ikke er tale om en sygdom, men at der er tale om tre forskellige vira, som behøver forskellige bekæmpelse. Faktisk taler man om fire forskellige vira i dag.

- For at få effektive virus-tolerante sorter skal man identificere den enkelte virus i den lokale region. Alternativt skal man udvikle multi-tolerante roesorter. Effektiviteten skal helst være så høj som mulig for alle vira. Det er næsten samme diskussion, som vi havde med udvikling af vacciner for covid-19, forklarer Kristian Nørby Nielsen.

- I Danmark, Nordtyskland og Sverige ser vi formentlig ikke virusgulsot i samme grad som i England og Frankrig, men tolerante sorter vil også komme her inden for en kort årrække, forudser Kristian Nørby Nielsen.

Læs også