Fransk hjælpepakke kan måske åbne for dispensation til danske roedyrkere

Den franske landbrugsminister har overraskende gen-godkendt neonikotinoider for op til tre år, og det kan støtte mulighederne for dispensation i Danmark.

SUKKERROER Den franske landbrugsminister, Didier Guillaume, havde for nylig samlet repræsentanter for roesukkerindustrien for at præsentere en omfattende hjælpepakke.

- Franske sukkerroedyrkere står over for en hidtil uset krise, hvor virusgulsot, der overføres af bladlus, har udviklet sig massivt i alle franske regioner og vil have en meget stærk negativ indflydelse på roeproduktionen, skriver det franske Fødevare- og Landbrugsministerium i en pressemeddelelse.

- Denne sygdom kan give udbyttetab, som kan nå mellem 30 og 50 procent. Virusgulsotkrisen svækker hele den franske sukkerindustri og skaber risiko for en massiv nedlæggelse af roedyrkning i 2021 til fordel for andre afgrøder, fortsætter ministeriet.

Største sukkerproducent

Frankrig er Europas førende sukkerproducent, og branchen dækker 46.000 jobs inklusive 25.000 landmænd og 21 sukkerfabrikker.

- I to år har franske sukkerroeavlere ikke kunnet anvende planteværnsmidler, der indeholder aktive stoffer fra neonikotinoidfamilien – i modsætning til deres europæiske konkurrenter, der anvender undtagelserne i EU-lovgivningen, påpeger det franske landbrugsminister i pressemeddelelsen.

- Og i denne vækstsæson har det særlig vist sig, at de tekniske alternativer, der findes i dag, ikke er tilstrækkeligt effektive til at beskytte sukkerroerne mod angreb og følgesygdomme.

Den franske regering vil derfor i samarbejde med den franske sukkerindustri iværksætte en række initiativer til at sikre en fortsat stor sukkerroeproduktion i Frankrig – herunder en gen-godkendelse af nicotinoidholdig bejdse til roefrø.

Glæde hos Nordic Sugar

Hos Nordic Sugar er der glæde over meddelelsen om, at man i Frankrig nu vil se mere positivt på brugen af neonikotinoider som bejdsemiddel i sukkerroer.

- Frankrig har ellers været et af foregangslandene for det nu gældende forbud og har kørt hårdt på i EU, for at det skulle være gældende i alle lande, siger chefkonsulent i Nordic Sugar, Bo JM Secher.

Imidlertid har kraftige angreb af virus i nogle områder i Frankrig sammen med den vanskelige situation for sukkerproduktionen i øvrigt fået de franske myndigheder til at se anderledes på problemstillingen.

Et væsentligt argument er, at sukkerroer ikke blomstrer i løbet af vækstperioden og derfor ikke tiltrækker bestøvere. Et argument der vækker genklang i landbruget i Danmark.

- Det er en positiv udvikling i Frankrig, og vi forventer, at det kan støtte vores egen ansøgning om dispensation i 2021, siger Bo JM Secher.

I Frankrig vil der nu blive igangsat et særligt projekt, som skal se på mulighederne. I første omgang forventer man at tillade bejdsning i 2021, men der er åbnet for en forlængelse på to år.

De franske tiltag

● Tilladelse til i 2021 og om nødvendigt de to følgende år at anvende neonikotinoider til bejdsning af sukkerroefrø. Den europæiske regulering tillader det under forudsætning af, at en sådan foranstaltning er nødvendig på grund af en fare, der ikke kan kontrolleres med andre rimelige midler. Det er denne mulighed, som har åbnet for en dansk dispensation i 2020 og som er grundlaget for ny dispensationsansøgning i 2021

● Støtte til øget forskning og rådgivning i brug af integreret forebyggelse af skadegørere

● Støtte til øget samarbejde mellem offentlig og privat forskning i alternativer til de nuværende planteværnsmuligheder

● En gennemgang af udbyttetabene for kampagnen her i 2020 og kompensation i tilfælde af betydelige tab i forbindelse med de voldsomme angreb af virusgulsot

Ved gen-godkendelsen stilles følgende krav:

- Må kun anvendes til bejdsning af sukkeroefrø. Udsprøjtning forbliver forbudt for at begrænse risikoen for spredning af produkter.

- Forbud mod at dyrke bi-attraktive afgrøder efter sukkerroer for ikke at udsætte pollinerende insekter for nogen produktrester

- Der skal desuden ultimo 2020 udarbejdes en fornyet beskyttelsesplan for bier

Kilde: Det franske landbrugsministerium

Læs også