Fjernvarme Fyn sætter halmprojekt i bero

Fjernvarme Fyn har de sidste par år forberedt et større projekt, hvor øget halmanvendelse fra 2019 skulle fortrænge en del af kullet og dermed gøre både el- og varmeproduktionen grønnere på kraftværket i Odense. Nu sættes projektet i bero.


Fjernvarme Fyn har de sidste par år forberedt et større projekt, hvor øget halmanvendelse fra 2019 skulle fortrænge en del af kullet og dermed gøre både el- og varmeproduktionen grønnere på kraftværket i Odense. Manglende afklaring af de fremtidige rammer betyder imidlertid, at Fjernvarme Fyn må sætte projektet i bero, meddeler Fjernvarme Fyn i et brev.

- Anvendelse af halm til el- og varmeproduktion skaber en merudgift i forhold til kulfyring. Derfor modtager alle biomassefyrede elproduktionsanlæg i dag støtte i form af et tillæg til elprisen på 15 øre/kWh. Foruden denne generelle støtteordning findes der en særlig ordning kaldet ”VE til proces”, der skal kompensere procesvarmekunderne, for Fjernvarme Fyns vedkommende gartnerne, for meromkostningerne ved omlægning til grøn energi. Fjernvarme Fyn har søgt, og fået tilsagn, om støtte fra denne ordning.

- Projektet er imidlertid stødt på en alvorlig hindring i form af manglende afklaring af de fremtidige rammer. Den gældende EU-godkendelse af regler for det generelle elproduktionstilskud til halmfyrede anlæg indebærer således, at dette kun kan gives, hvis anlægget (projektet) ikke samtidig opnår anden form for støtte. For Fjernvarme Fyns projekt betyder det, at den generelle støtte til elproduktion ikke kan garanteres, hvis projektet modtager VE til procestil-skuddet. Det gælder også, selvom VE procestilskuddet går ubeskåret til gartnere, der aftager varme fra Fjernvarme Fyn. Energistyrelsen, som administrerer VE til procespuljen, har forsøgt at løse denne problemstilling, men det er desværre ikke lykkedes, lyder det i brevet.

EU-godkendelsen af den gældende støtteordning for elproduktionstilskud udløber i april 2019. En ny EU-godkendelse kan først behandles, når de fremtidige rammer fastlægges i det kommende energiforlig, som nu er udskudt til 2018. Derfor har det lange udsigter at få klar-lagt rammerne.
Derfor kan Fjernvarme Fyn ikke træffe beslutning om at sætte halmfyringsprojektet i gang, og sætter det i stedet i bero og fortsætter med ren kulfyring.

Læs også