Polen overimplementerer EU-regler mere end Danmark

IPM er indført som lov med krydsoverensstemmelse.

– Det har faktisk givet os mange udfordringer, siger Bjarne Møller fra Poldanor

- I Polen har landmændene stadig en stor skepsis mod EU, fortæller Bjarne Møller, som er produktionsdirektør for markbruget på det danskejede Poldanor.

- Landmændene har stort set altid været tvangsunderlagt udenlandske magter, og EU kan virke som noget af det samme. Men det hjælper selvfølgelig, at der denne gang kommer mange penge ind til Polen og fra landmændene fra udlandet.

Set fra landmændenes synspunkt er overimplementering af EU's regler også et problem i Polen på samme måde, som vi opfatter det som et stort problem i Danmark.

- Jeg kan her fra Polen nævne som eksempel de nye regler for IPM (Integreret plantebeskyttelse, red.), som EU har fastlagt til start fra 1. januar i år, siger Bjarne Møller. Mange danske landmænd vil ikke helt kunne svare på om, hvordan han opfylder disse regler her i denne sprøjtesæson. I Danmark er de indført via oplysning og vejledning, da det som forordning primært er tænkt fra EU’s side som værktøjer til planteavlerne.

I Polen er IPM blevet lov

- Her i Polen er IPM derimod indført som en ny lov med krydsoverensstemmelse. Så her går de polske miljøkrav betydeligt længere end de danske. Det giver faktisk os her på Poldanor nogle problemer.

I markbruget på Poldanor skal der derfor ligge en komplet beskrivelse af de IPM-metoder, der nu anvendes på gårdens marker.

- Det har været et stort arbejde at beskrive dette og indarbejde dem i det praktiske arbejde. Men vi gør det, og medarbejderne følger dem, understreger Bjarne Møller.

Men han tvivler på, at IPM-reglerne er indarbejdet på de utallige små, gammeldags landbrug, som endnu udgør hovedparten af de polske landbrug.

- Når jeg ser de sprøjter, som de små landmænd bruger, og som det er 35 år siden forlod fabrikken, og jeg så ser på de skrappe godkendelser, som vores store sprøjter skal igennem – så kan det bare ikke være ens regler for alle hernede.

Overgangsordninger slut

Alle nye østlande fik en overgangsordning, da de blev optaget i EU, og de er stort set ved at løbe ud nu.

- Overgangsordningerne var ret forskellige i østlandene, siger Bjarne Møller. I Letland og Litauen kan landmændene få ret store tilskud til investeringer i maskiner, og i Tjekkiet tilskud til andre investeringer. Det har vi ikke haft her i Polen. Til gengæld får østlandene endnu et lavere hektartilskud.

- Inden længe vil tilskudsreglerne være tæt på de danske.

Men i begge lande er det bureaukratiet omkring EU’s regler, som opleves meget bøvlet. Og Polen er nok én af de lande, som hurtigst ligner Danmark – i hvert fald for de store produktionslandbrug.

- Man skal huske, at her er millioner af små landbrug. I Polen kan man blive registreret som landbrug med et areal ned på 0,3 hektar.

Kanongode afgrøder

Afgrøderne ser i disse dage kanongodt ud på Poldanor, fortæller Bjarne Møller. Der kom 20 mm regn i weekenden, og siden har det været varmt – torsdag op til 24 grader.

- Vi er i hvert fald tre uger foran, hvad vi nogensinde har været før. Rapsen er overalt afblomstret ,og hveden er midt i skridningen. Rug er helt gennemskredet.

- Men med den afgrøde, som står på vores marker nu, så skal vi også snart have regn, understreger han fra marken. Det udsædvanlige gode forår har givet en afgrøde, som kræver regn, hvis den skal bæres hjem.

Læs også