Forening: Forurener skal betale

Ordlyden i finanslovsaftalen vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening

Landbruget er tilsyneladende den eneste, der er undtaget reglen om, at forurener selv betaler.

Sådan lyder det nu fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor man er bekymret over følgende ordlyd i finanslovsaftalen:

-  I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen er aftaleparterne enige om at arbejde aktivt for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således, at indsatsen sker dér, hvor virkningen og omkostningseffektiviteten er størst. En ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster, være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt niveau for miljøbeskyttelse.

Ifølge præsident i DN Ella Maria Bisschop-Larsen kan ordlyden betyde, at landbruget er undtaget reglen om, at forurener selv betaler.

- Målet med at forureneren selv skal betale er god praksis fordi, det får forureneren til at begrænse sin forurening. Når landbruget så undtages fra denne praksis, ender regningen hos borgerne og incitamentet til at få forureningen ned svækkes. Vi ser det allerede i dag, hvor borgere i mange kommuner skal betale erstatning til landmanden, fordi han ikke kan bruge sprøjtegifte i drikkevandsområder, siger Ella Maria Bisschop-Larsen i et nyhedsbrev.

Kontakt til EU

Hun peger på, at EU i 2012 – i forbindelse med en evaluering af den danske vandmiljøindsats – pålagde Danmark i langt højere grad at sikre "forureneren-betaler-princippet". Men DN vurderer, at Danmark med ordlyden i Finansloven fjerner sig endnu længere væk fra at indføre dette princip i landbruget.

DN har derfor rettet en forespørgsel til EU Kommissionens embedsværk for at få klarhed over, hvordan ordlyden i Finanslovsaftalen relaterer til ”forureneren betaler princippet”.

Og ifølge DN giver EU i et svar til foreningen udtryk for ”alvorlig bekymring” over den fremtidige danske regulering på naturområdet.

- Vi har ikke fantasi til at forestille os, at vores ny fødevareminister vil søsætte reguleringer, der er i modstrid med EU lovgivningen. Men vi ser meget store udfordringer i forhold til både at udmønte Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og samtidig overholde princippet om, at forureneren betaler. Nu vil vi se på, om vi skal rette en mere formel henvendelse til EU, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs også