Cactus-problem løst

Trods spiringsproblem for et mindre antal sukkerroedyrkere med sorten Cactus kan flertallet glæde sig over, at Cactus vokser som den skal.

Det startede med  spiringsproblem for et mindre antal sukkerroedyrkere med sorten Cactus, men nu glæder driftsleder Tage Wollesen sig over, at roerne vokser som de skal.

 - Ud af de 40.000 hektar som man dyrker her i landet, gælder de omtalte problemer i fremspiringen hos Cactus 350 hektar, og 5.764 hektar er totalt set plantet med sorten. Derfor vil jeg men, at problemet er blevet gjort større, end det er. Der er tale om en procesfejl, som er vores ansvar.

- Det har vist sig, at der under tørringsprocessen i forbindelse med pilleringen af frøet har været en periodisk uregelmæssighed i varmestyringssystemet på et af vore anlæg. Det har betydet, at der i perioder har været tilført for meget varme, hvilket har medført en svækkelse i spireenergien på en del af frøpartierne af Cactus og Hereford, oplyser salgschef Henrik W. Møller.

 

Omsåning flere steder

- Det er også baggrunden for, at vi svarer så sent. Vi havde svært ved at finde fejlen. Derfor går vi ikke ud med det samme, og udtaler os. Vi skal først lokalisere, hvor problemet ligger og så dokumentere det. Derfor går der meget tid, med at foretage analyser og undersøge en mængde data.

Han tilføjer, at problemerne desværre har betydet omsåning i nogle marker og marker med lavt plantetal. Sagen har berørt 91 landmænd med arealer varierende fra tre hektar op til 63 hektar, og det er ifølge Henrik Møller 91 for meget.

- Selvfølgelig er det utrolig frustrerende for de involverede landmænd, og vi beklager den ulejlighed, de har haft. Deres problemer skal man slet ikke underkende, og det gør vi ikke, men medierne, blandt andet TV2 Øst, har overdrevet skadens omfang en smule, vil jeg påstå.

- Jeg vil samtidig mene, at det er en forkert tankerække fremover at sige nej til at bruge sorten Cactus, for det er ikke frøet, der er problemet, men behandlingen.

 

Ingen problemer

Og der er sukkerroedyrkere som er meget tilfredse med netop deres Cactusmark. Driftsleder og landmand Tage Wollesen, arbejder på I/S Nørrehave som er ejet af Anders og Henrik Høegh, og han er glad for sorten Cactus.

- Vi har gjort, som vi plejer at gøre, og har ikke haft nogen problemer. Det var først, da jeg talte med et par kolleger, at jeg hørte om vanskeligheder. De fortalte om den dårlige fremspiring. De havde sprøjtet en gang, men jeg blev da overrasket, for jeg kunne ikke genkende billedet.

- Vi har plantet omkring 90.000 planter, og de står, som de skal. Vi har 30 hektar med Cactus ud af 160 hektar. Derfor synes jeg også, det er vigtigt at stå frem, hvis man er tilfreds, så billedet af situationen bliver realistisk, de fleste dyrkere har jo ikke problemer med sorten, lyder det fra Tage Wollesen.

- Vi har udbedret fejlen øjeblikkeligt og har iværksat foranstaltninger, som skal sikre, at en lignende fejl ikke kan forekomme igen. Derudover vil frøet fremover blive testet yderligere, inden det forlader virksomheden, indskyder Henrik Møller.

 

Aftalt kompensation

Maribo Seed har i samarbejde med Nordic Sugar aftalt en kompensationsmodel, som har tilgodeset de berørte dyrkere på grund af dette uheld. Kompensation blev udbetalt den 21. juni.

- Vi ærgrer os over den ulejlighed, vi har påført sukkerroedyrkerne, men er samtidig glade for at have fundet årsagen til fejlen. For Cactus er det kun i en begrænset del af markerne, hvor der har været problemer med fremspiringen. I langt de fleste marker, som hos Tage Wollesen, ser Cactus fin ud med tilfredsstillende fremspiring og vækst, tilføjer Henrik W. Møller.

- Og vi er ikke påvirket af den negative omtale. Vi støtter op om virksomheden, for at højne niveauet, og vi vælger også Cactus igen, for fejlen har selvfølgelig ikke afskrækket os, slutter tage Wollesen.

Læs også