10 millioner kroner til digital økologi

Ny teknologi kombineret med biologi og agronomi skal løfte økologisk planteavl til et højere bæredygtighedsniveau med markant bedre økonomis

John Deere, Yding Smedie, Aarhus Universitet og fire økologiske landmænd er blandt i alt 11 aktører med andel i projektet hvor ny teknologi kombineret med biologi og agronomi skal løfte økologisk planteavl til et højere bæredygtighedsniveau med markant bedre økonomiske resultater.

Det er målet for et stort, fireårigt GUDP-projekt (Grønt Udviklings- og Demonstrations Program), som blandt andet fire økologiske landmænd, en række virksomheder og forskere fra Aarhus Universitet sætter i søen i 2012.

Der er bevilliget 9,9 millioner kroner til projektet, som Økologisk Landsforening står i spidsen for. Projektets titel er »Økologi i sporet«.

- Hvordan kan de digitale værktøjer møde det biologiske samspil mellem afgrøder og de biologiske processer i marken og gøre økologien en tjeneste? Hvor langt kan vi komme med de økologiske principper om selvforsyning med næringsstoffer ved hjælp af digitale og andre teknologier? Det er noget af det projektet skal finde svar på, siger Michael Tersbøl, faglig udviklingschef og projektleder, Økologisk Landsforening.

 

Meget mere end faste kørespor

Projektet skal blandt andet udvikle GPS-løsninger og nye redskaber, som kan gøre det muligt at have grøngødning eller andre hjælpeplanter og hovedafgrøde i samme mark mellem hinanden samtidig med, at man kan behandle dem forskelligt. Eksempelvis klippe og/eller nedmulde hjælpeplanter mellem hovedafgrøden i løbet af dyrkningssæsonen.

De nye teknologiske løsninger vil også give mulighed for større fleksibilitet i forhold til såtidspunkt og valg af efterafgrøder.

- Projektet sigter efter, at afgrødehåndteringen bliver automatiseret ikke bare på markniveau, men helt ned på enkeltplanteniveau. På den måde kan man udnytte de biologiske processer optimalt og eksempelvis deponere og mobilisere næringsstoffer og kulstof i og fra jorden ved hjælp af hjælpeplanter og præcisionsteknikker. Det kan betyde reduktion på 30-50 procent i klimapåvirkning og bedre N-udnyttelse, siger Michael Tersbøl.

- Vi skal ikke bare bruge GPS til at køre i samme spor hele tiden, men også til at bearbejde jord, planter, gødning og ukrudt. Det er ikke kun et spørgsmål om styret trafik, men om at bruge redskaberne mere præcist, siger projektlederen.

Ud over GPS-løsninger skal der udvikles redskaber, skær og andre agregater, som er designet efter den spor-teknologi, der anvendes.

 

Fire økologiske bedrifter med i projektet

Projektets markforsøg vil foregå på og være tilpasset de specifikke behov hos to økologiske grøntsagsproducenter, et økologisk kvægbrug og et økologisk plantebrug. Desuden bliver der også et forsøgsareal på Foulum. Projektet indledes med etablering af forsøgsarealerne i 2012 og løber herefter over fire vækstsæsoner frem til og med sommeren 2016.

Projektdeltagerne er Økologiske Landsforening, gartnerierne Skiftekær Økologi og Billeslund(Årstiderne), kvægbruget Sejersbøl I/S, planteavler Per Bundgaard, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Fødevareforskning ved Aarhus Universitet, Gartnerirådgivningen, Yding Smedie, GeoTeam og John Deere.

 

Læs også