Det går godt derude

Der lød positive meldinger, da danske landmænd med udenlandske investeringer afviklede generalforsamling i Brædstrup.

Med afregningspriser for svinekød nær de 20 kroner og lønomkostninger nær det halve af de danske, var der meldinger om meget tilfredsstillende resultater for 2011 blandt medlemmerne af foreningen Danish Farmers Abroad, da de i torsdags var samlet til generalforsamling i Brædstrup.

Og det er ikke nogen lille produktion, som foreningens medlemmer repræsenterer. Ud af de nuværende 80 medlemmer i foreningen har cirka 50 egentlig produktion i udlandet. Disse tegner sig for 10 procent af Danmarks samlede svineproduktion, og leverede sidste år 2.500.000 slagtesvin fra 100.000 årssøer fra farme i Rusland, Ukraine, Polen, Rumænien samt i Baltikum, Kina og andre lande.

Godt år også for kvæg og planteavl
De 50 aktive medlemmer, der herhjemme tegner sig for 14 procent af den samlede danske planteproduktion, dyrker ikke mindre end 350.000 hektar i udlandet. Her har afregningspriserne også været fornuftige, men udbytterne generelt noget lave.

Enkelte medlemmer har kvægbedrifter med samlet 7.000 årskøer og 35.000 stykker kødkvæg uden for landets grænser. Også de melder om en fornuftig økonomi på de udenlandske bedrifter.

Det er især i Rusland og Kina, at svinekød afregnes højt. Foderudgifter er næsten som i Danmark, mens der er høje udgifter til forsikring, administration og vagtmandskab.

Derfor skal farmene have en vis størrelse for at dække de højere fællesudgifter.

Alle kan investere i landbrug i udlandet
Flere af de udenlandske farme er aktieselskaber, som alle kan investere i, blev det understreget på generalforsamlingen.

- Har man mod på selv at starte op med praktisk produktion, er de fleste lande meget interesseret i at hjælpe med kapital og jord. Vil man sikre afsætning af sine slagtesvin er den amerikanske slagterikoncern Smithfield ude på at tegne kontrakter om partnerskabslignende samarbejde, lød fra Danish Farmers Abroad, der netop har det formål at udveksle erfaring og være ERFA-gruppe for alle, der er interesseret i udenlandsk landbrugsproduktion uanset størrelse.

Læs også