Planteavl ned på jorden

Den 1. februar ventes 250-300 deltagere ved Patriotisk Selskabs planteavlskonference, hvor der traditionen tro kan hentes megen praktisk viden med hjem til den kommende sæson.

Forleden foregik den årlige plantekongres i Herning, hvor det tre dage lange program som vanligt bød på et væld af højfaglige og politiske indslag. Men blandt de op mod 2.000 deltagere er kun en begrænset del praktiske landmænd.

De kommer til gengæld hvert år i stort tal, når Patriotisk Selskab efterfølgende indbyder til planteavlskonference i Odense. Her bydes der nemlig også på faglig viden, men på det mere praktiske og brugbare niveau til den forestående vækstsæson.

Således forventes omkring 250-300 deltagere ved konferencen, som foregår onsdag den 1. februar fra kl. 9.15 til 15.30 på Odense Congres Center. Blandt dem både medlemmer og ikke-medlemmer samt de repræsentanter fra følgeindustrien, som også hvert år henter viden ved konferencen.

Effekt af regler
- Vi var selv til plantekongressen og fik meget med hjem. Det bruger vi nu i den videre formidling af redskaber til marken i det kommende år, lyder det fra planteavlskonsulenterne Troels Toft og Morten Bang, som begge har indlæg den 1. februar.

Det omfattende program bærer undgår ikke at bære præg af de mange regler, som planteavlerne må leve med og derfor få det bedst mulige ud af. Det gælder blandt andet efterafgrøderne, som for alvor blev en del af sædskiftet sidste år, og som derfor er en del af hverdagen på bedrifterne.

- Faktisk viser det sig, at efterafgrøderne har en positiv effekt på jordkvaliteten, som gennem de senere år ellers er blevet forringet mange steder, siger Morten Bang, der på konferencen præsenterer resultatet af ikke mindre end 270 jordprøver fra hele landet.

Kulstofmangel
Her har Patriotisk Selskab som de eneste medtaget den såkaldte »Dexter-ratio«, som beskriver forholdet mellem jordens indhold af ler og organisk kulstof.

Det viser sig, at det mange steder står sløjt til med netop indholdet af kulstof. Morten Bang påpeger, at årsagen dels kan være strukturskader, men også fjernelse af halmen og andet organisk stof.

- Det faktum må vi fremover sætte mere fokus på, ikke mindst her hvor der igen er kommet pris på kornet, siger han og nævner, at der i et land som Belgien ligefrem er et krav om kulstofindholdet i jorden, og at EU arbejder netop med at forbedre frugtbarheden i jorden.

Endvidere kommer seniorforsker Lars Munkholm, Aarhus Universitet DJF, på konferencen ind på den nyeste forskning og forsøg omkring strukturskadernes betydning og opståen.

Høst i god tid!
Ellers kommer plantekonferencen i sagens natur også til at omhandle de seneste års meget besværlig høst og forbehold mod lignende situationer.

- Vort råd er allerede nu at starte mejetærskeren tidligere, som man især på Fyn har været vant til. Det er bedre at høste med 17-18 procent vand med højt udbytte, end vente til kornet er tørt, men hvor det falder i udbytte, eller hvor det som i de seneste par år er blevet endnu mere vådt og besværligt. Faktisk mener vi, at fynboerne her godt kan lære af jyderne, som fokuserer mere på at komme i gang og på deres tørrekapacitet, påpeger chefkonsulent Troels Toft.

Det besværlige efterår gjorde også, at en del planteavlere ikke fik sået det planlagte areal med raps og hvede. Da der samtidig er kommet krav om efterafgrøder i efteråret, vil der derfor skulle sås ekstraordinært meget vårsæd i år.

Vårhvede
- Den nemme løsning er maltbyg. Men vi ser også en mulighed i vårhvede, der sidste år gav et godt resultat de fleste steder, hvor den blev afprøvet, fortsætter Troels Toft.

Her hvor kornprisen igen er kommet op på et niveau omkring 150 kroner, finder han det meget vigtigt at optimere plantedyrkningen mest muligt. Derfor er der i programmet den 1. februar vigtig viden at hente omkring blandt andet vækstregulering, ukrudtsbekæmpelse, bladgødskning samt svampe- og skadedyrsbekæmpelse.

Endvidere sætter Pai Pedas fra KU Life om formiddagen i sit indlæg fokus på manglen på mikronæringsstoffer i markerne.

Hele programmet kan findes på www.patriotisk.dk, hvor der også oplyses om deltagerpris og tilmeldingen, der sat til senest den 27. januar.

  

  

Læs også