Frømarkedet i bedring

De fynske møder DLF-avlerne giver optimisme trods udfordringer. Således er afregningsprisen i år den højeste nogensinde.

Som det fynske medlem af bestyrelsen i frøvirksomheden DLF Amba kunne Hans V. Boesen, Damgård Padesø, i sidste uge byde velkommen til årets avlermøder i Humble og på Hotel Nyborg Strand, Han kunne blandt andet informere avlerne om, at indeværende regnskabsår har været med et sundt marked med bedre afregning, hvor frøavlen har været på tilbagegang i flere lande medvirkende til europæisk lagerreduktion.

- Forventningerne for kommende år er at kunne betale markedets bedste priser ved at præstere et resultat på niveau med 2010/2011 samtidig med videreudvikling af selskabet, sagde Hans V. Boesen, som glædede sig over igangsatte investeringer i Højme med 10.000 kvadratmeter højlager og topmoderne blande- og pakkeanlæg.

Med stigende omsætning i DLF-Trifolium er det forbedrede resultat af ordinær drift på 62 millioner kroner i 2010/11 i forhold til 43 millioner kroner året før. For DLF Amba er tilsvarende tal 44 millioner kroner i forhold til 31 millioner kroner.

Mersalg for egne varemærker
Et indblik i virksomhedens salg på verdensmarkedet levnede et meget positivt indtryk, da Hans V. Boesen kunne berette om 33 procent mersalg på to år, hvor egne varemærker og blandinger har haft stærk fremgang.

Kort summeret blev det nævnt, at Holland igen har givet større salg i år, og DLF-firmaet har cirka halvdelen af det samlede frøareal i Holland. Storbritannien har givet bedste resultat nogensinde, og i Frankrig er der ligeledes salgsfremgang og øget markedsandel.

- Opgørelsen for Tyskland omfatter også Østrig, Polen og Belgien, og i den sammenhæng konstateres, at cirka en tredjedel af DLF’s danske produktion bliver afsat på det tyske marked, omtalte Hans V. Boesen og tilføjede, at Rusland og Tjekkiet også er positive markeder efter målrettet indsats.

- Fjernere lande som USA har også givet et rigtig godt år, og til Kina er DLF største leverandør af importeret frø, fastslog Hans V. Boesen.

Han påpegede tillige et mersalg til efterafgrøderne, mens økologisk frø fra 3.000 hektar var faldet på hjemmemarkedet - til gengæld vist større eksport.

Bedste pris
Adm. direktør Truels Damsgaard deltog i mødet i Humble og glædede sig over en sund og konkurrencekraftig forretningsmodel, der sikrer en konkurrencedygtig afregning.

- Det er vigtigt, at vi er kommet igennem med nødvendige prisstigninger for vores varer. Det er blevet accepteret af kunderne, da andre firmaer ikke har kunnet levere.

- Avlerpriserne som gennemsnit pr. kilo for frø er endt højere end nogensinde, og på den gode side af 10 kroner, hvor især rajgræsserne har trukket priserne op. På markedet har det især været begunstiget af fantastiske priser for fodergræsser, fortalte Truels Damsgaard.

Om balancen i frøproduktionen i de 27 EU-lande kunne han konstatere reduceret lagerbeholdning efter små høstår i 2010, 2011 og forventet i 2012. For DLF-Trifolium nævnte han en lagerreduktion på 20.000 ton.

Lokale høstproblemer
Som avlschef på Fyn var Erling Christoffersen ikke i tvivl om forsamlingens udbredte kendskab til de værst tænkelige vilkår for årets høst, hvor omkring et par hundrede hektar med frø forblev uhøstet på landsplan.

- Efterfølgende høsten var der problemer med halmbjærgning, så udlæg fik svære betingelser. Da der samtidig var problemer for såning af raps og til dels vinterhvede forestår såning af meget vårbyg, og det kan udnyttes gunstigt til nye udlæg, vurderede avlschefen.

Han pegede på, at DB2 for planteafgrøderne på landsbasis i 2011 for de fleste frøafgrøder på nær hundegræs ligger over gennemsnittet for vinterhveden.

Om udlægsmuligheder nævnte firmaets lokale frøavlskonsulent Vera Jacobsen, at der var grundlag for mindre udlæg af hundegræs og rødsvingel, hvor en del marker er blevet pløjet om – primært efter beskadigelse ved høst. Hvidkløver, engrapgræs og strandsvingel er ligeledes potentielle som udlæg.

Læs også