Fynsk slagtermester på kant med Fødevarestyrelsen

Ejeren af Vester Hæsinge Slagterforretning er kørt sur i Fødevarestyrelsens måde at forvalte kontrolfunktionen på.

Myndighederne har fået for stor magt.

Det mener Stefan Jensen, Vester Hæsinge Slagterforretning. Den fynske slagtermester har haft en række sammenstød med dyrlæger og personale hos Fødevarestyrelsen i Odense, som har fået ham til at overveje fremtiden for det lille slagtehus på Birkevej 37 i Vester Hæsinge.

- Jeg må erkende, at forholdet mellem mig og Fødevarestyrelsen i Odense er meget anstrengt i øjeblikket. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg vakler imellem, om jeg skal fortsætte, eller om jeg skal give fortabt. Det er ærgerligt, når vi har en virksomhed, som stille og roligt er i fremdrift, men der er trods alt grænser for, hvad et menneske kan stå for af pres, siger Stefan Jensen.

Endnu vil han dog ikke give fortabt.

- Jeg har lovet mig selv og min familie, at jeg giver det en chance og forsøger at kæmpe mig ud af den krise, jeg er kommet i i forhold til veterinærsystemet. Jeg håber, det bliver bedre, for jeg vil rigtig gerne fortsætte med at drive et lille slagtehus og yde den service overfor kunderne, som det giver mulighed for, siger slagtermesteren.  

Dårlig kemi med dyrlæge
En episode den 17. oktober i år har ført til, at Stefan Jensen har måttet indgå en aftale om nogle spilleregler for det fremtidige samarbejde mellem hans virksomhed og Fødevarestyrelsens kontrollanter.

- Det handler om dårlig kemi mellem mig og en bestemt dyrlæge. I den aktuelle sag kasserede han ved en kødkontrol seks grise ud af 23 slagtninger. Årsagen var halebid, og i to af tilfældene var kassationen helt korrekt, men de fire andre grise blev efter min vurdering kasseret, fordi dyrlægen har set sig sur på mig. Jeg fik dagen efter revurderet den ene af de fire grise af en anden dyrlæge, men selvfølgelig bakker han sin kollega op og siger, at det er fuldt korrekt, det arbejde han har gjort, fortæller Stefan Jensen.

Årsagen til konflikten mellem ham og dyrlægen skyldes ifølge Stefan Jensen et tidligere besøg, som også førte til divergerende opfattelser af tingene.

- Da dyrlægen kom, var vi ved at lave nogle grillpølser, og for at få pølser til at danne farve, skal man have dem op over 22 graders varme. Det er selvfølgelig for varmt for en pølse, når den er færdig, men så lang tid, den er under produktion, er der ingen regler for, hvor varm eller kold pølsen skal være. Men dyrlægen måler pølsen, da vi er ved at stoppe den og siger, at den er for varm. Jeg prøver at forklare ham, at pølsen efter stopningen skal røges og koges, hvorefter den bliver afkølet. Sådan er processen. Det er helt efter reglerne. Men det ved dyrlægen ikke. Det er sådan set forståeligt. Man kan ikke vide alting. Men så kan man stikke fingeren i jorden og undersøge tingene i stedet for at fare over os som en varulv, siger Stefan Jensen.

Russiske tilstande
Denne og andre episoder er årsag til, at slagtermesteren mener, at myndighederne har fået for stor magt. Den enkelte virksomhed har svært ved at gøre noget ved tingene, fordi Fødevarestyrelsen i forbindelse med klager, ifølge Stefan Jensen, selv foretager undersøgelsen af, om der er foregået noget forkert.

- Jeg mener, at myndighederne har fået en magt, som de ikke kan administrere. Folk er bange for at klage, for hvis man ytrer noget, de ikke kan lide, så kan det blive brugt imod dig senere. Derfor tier mange stille med problemerne, men nu er situationen på min virksomhed blevet så grel, at det ikke kan blive værre. Derfor står jeg frem. For hvis der ikke er nogen, der råber vagt i gevær, så løber det fuldstændig løbsk, mener Stefan Jensen, som peger på, at han har kendskab til en række landmænd, som også er utilfredse med den måde, hvorpå myndighederne forvalter deres kontrolfunktion.

Slagtermesteren sammenligner situationen med den måde, syningen af biler foregik på tidligere.

- Hvis du skulle have synet en lidt ældre bil, var det klogt at være meget underdanig overfor syningsmanden, ellers blev bilen kasseret. I dag er syningshallerne blevet privatiseret, og nu behøver man ikke at ligge på knæ for syningsmanden. Nu kører det professionelt.

- Der må også gøres noget ved Fødevarestyrelsens måde at agere på, for i dag hersker der nærmest russiske tilstande, mener Stefan Jensen.

Ingen tør stå frem
Den fynske slagtermester mener selv, at han gør noget for at opretholde en god status. For eksempel har han ansat en person til at hjælpe sig med egenkontrollen. For det kan være svært at se, om der er fejl og mangler, når man selv går og arbejder i virksomheden til daglig.

- Jeg har ingen interesse i at sende noget kød ud til kunderne, som er dårligt. Det vil kun skade min virksomhed. Når der sker fejl, skal man kunne snakke om tingene, men Fødevarestyrelsen i Odense har forklaret mig, at jeg ingen rettigheder har. Men så er det heller ikke et demokratisk samfund, vi lever i. Min brancheforening, Danske Slagtermestre, er godt klar over problemerne, men de tør heller ikke rigtigt gøre noget ved det. Det, synes jeg, i princippet er skræmmende, siger Stefan Jensen, som efterlyser, at andre står frem og taler om problemerne med myndighedernes forvaltning af kontrolopgaverne.

Læs også