Økologisk fællesskab på Lundsgaard Gods

- Visionen er at skabe et fællesskab, hvor vi er sammen om jord, maskiner, avl og afsætning, siger godsejer Rudolf Iuel på Lundsgaard ved Kerteminde.

Der er ikke tale om, at godsejer Rudolf Iuel på Lundsgaard har støvet en gammel lærebog fra det hedengangne DDR af, og nu vil indføre kollektiv drift på Lundsgaard. Tværtimod. Her er visionen, at selvejets værdier og muligheder gives videre til dem, der vil være med i et fællesskab.

Lundsgaard blev i sensommeren økologisk, og nu er tiden inde til at realisere planerne om at få mere liv på Lundsgaard. På godset er der omkring 270 hektar landbrug, 250 hektar skov og 20 hektar, der rummer bygninger og pladser.

- Jeg tror på økologi og økologiske landbrugsprodukter, siger Rudolf Iuel. For at økologien skal give mening, så skal disse friske varer sælges i nærområdet. Vi ser i dag, at økologiske æbler fra Sydamerika fortrænger danske æbler fra hylderne i supermarkederne. Det er en helt gal udvikling.

- Min vision er, at vi på Lundsgaards marker får en avl af økologiske grøntsager og får disse afsat fortrinsvis på det danske marked. Gerne med »Lundsgaard« som brand.

Realdania støtter
Et væsentligt bidrag til at realisere planer om en ny måde at se landbrug på var, at Rudolf Iuel i 2006 besluttede at deltage i Realdania Fondets idékonkurrence om »Fremtidens Herregård«.

- Lundsgaard deltog med forslaget om at blive et udklækningssted for unge økologiske landmænd. Vi ville tilbyde interesserede unge at leje jord, maskiner og bygninger og begynde en økologisk specialproduktion. De skulle så også bo på godset, og vi skulle være fælles om det, som ofte er det svære ved specialproduktioner, nemlig markedsføring og stabil afsætning.

- Vi var blandt de heldige 20 ud af godt 50 godser, der havde søgt. Vi kunne derefter gå i gang med at realisere projektets første fase. Nu godt fire år efter er vi klar til at gå skridtet videre.

Frilandsgartner søges
- Vi er nu der, hvor vi er klar til at få de første med, siger Rudolf Iuel. Allerhelst ser jeg, at den første, der vil være med, er en erfaren frilandsgartner. Måske en, der har driftsledererfaring, som kan supplere vores erfaringer med land- og skovbrug.

- Derefter er målgruppen måske unge fra landbrugsskolernes økologihold, der skal opsøges. Det er min plan først i det nye år at kontakte landbrugsskolerne og besøge dem for at drøfte vore planer og vilkår med unge, der måtte være interesserede.

- Trods krisetider er der fortsat brug for dygtige udøvere i landbruget. Måske kan vores projekt være med til at udvikle og fastholde talenterne i en tid, hvor det ellers er svært at blive selvstændig.

Nye familieboliger
Sideløbende med at vinderforslaget fra Realdanias idékonkurrence nu skal stå sin prøve, tages der hul på en fase to.

Håndværkere er i gang med at forny varmesystemet på Lundsgaards smukke hovedbygning fra 1765, som fra foråret 2012 skal være familiens bolig. Familien består af Vinnie og Rudolf Iuel og børnene Felix og Thalia. Under Lundsgaard Gods hører også 22 boliger, der lejes ud. De har alle en unik beliggenhed ved skov, havet eller i Kerteminde.

Lundsgaards avlsgård fra slutningen af attenhundredtallet står foran en større renovering begyndende med tag og fuger. Her understøttes projektet af Realdania, hvor der er en beløbsgrænse på 500.000 kroner, som kan bidrage, når ejeren selv yder et beløb af samme størrelse eller mere.

- Målet er at få indrettet boliger til de landmandsfamilier, der er med i projektet, siger Rudolf Iuel. Der vil også kunne indrettes skolekøkken, udstillingslokaler og udstilling. Jeg ser gerne, at lokaliteterne summer af liv. Man kunne også forstille sig dage med marked for Lundsgaards produkter og andre arrangementer, som kan støtte ideen om økologi og fællesskab.

(3) 23-48-fy

Læs også