Vejen frem i planteproduktionen

Fremtidens planteproduktion til debat med landbrugets topfolk hos Centrovice. Kun 20 fynske planteavlere deltog.

- Imponerende, at så få aktive landmænd kan samles om et regionalt debatmøde, der angår fremtidens planteproduktion.

Mødeleder og planteavlsansvarlige i Centrovice-bestyrelsen, Gert Elbæk, Bogense, kunne nemlig kun tælle 20 fremmødte deltagere, da han i forrige uge bød velkommen til det fynske regionsmøde, som var et af otte landsdækkende planteavlsarrangementer med repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer.

Formanden Torben Hansen konstaterede dog, at det sædvanligvis altid er gunstigt for en tæt dialog om situationen, når der er få deltagere.

- Vi begyndte at holde regionsmøder i 2010 og synes, det var meget givende. Derfor tager vi også i år rundt i landet nu og fortæller om det sidste nye inden for markbruget og fremlægger vores tanker om, hvordan vi mener, vi skal tackle de aktuelle udfordringer. Og får samtidig input fra landmænd fra hele landet, så vi kan fremme samspillet mellem den regionale og lokale indsats, og blive handledygtige over for politikerne, sagde Torben Hansen, efter han havde gennemgået et besværligt år, hvor der er løbet over en milliard på i ekstraordinære omkostninger til ekstraudgifter ved høsten og følgende kvalitetsforringelse.

- Prognosen for økonomien ser umiddelbart fornuftig ud, men den er beregnet med højere kornpris end billedet viser sig aktuelt, bemærkede formanden for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion.

Vejen til bedre konkurrenceevne
Torben Hansen kom selv ind på, hvordan danske landmænd får bedre konkurrencevilkår. Med økonomisk afmatning og ekstremt lave vækstrater sættes konkurrencen for danske varer under pres, hvor vi i forhold til øvrige lande er faldet langt ned på tabellen for konkurrenceevne. I europæisk sammenhæng fra en femteplads i 2010 til en trettendeplads i 2011.

- Problemet består blandt andet i, at lønomkostningerne for forædlingsindustrien er i top, når det gælder danske virksomheder. Hvor Danmark noteres til 100, er det for Tyskland 73 og Sverige 62, oplyste Torben Hansen.

- Der er også meget konkrete tal for forskelle i afgifter for planteavl mellem Tyskland og Danmark. Disse forhold hører med i vores arbejde for bedre produktionsvilkår. Herunder hører også vidt forskellige vurderinger af vandløbsklassificering i de to lande, sagde planteavlsformanden.

Han betragtede vandløb, som den aktuelt største hurdle. Vandet skal væk fra markerne, og de nuværende vandplaner er ubrugelige. Torben Hansen ser gerne landsdækkende etablering af ålaug med høringsret.

Trusler og muligheder
Med en ny regering har Landbrug & Fødevarer vurderet på de trusler og muligheder, der følger med den politiske forandring. Af en fremvist oversigt kunne det blandt andet ses, at kørselsafgifter for lastbiler kan få stor indflydelse på landbrugets virksomheder med milliardomkostninger til energi.

- Omlægning af pesticidafgifter står også lige for, og her må jeg forvente en fagligt baseret løsning. Jeg tror på, at vi generelt, når der skal drøftes fremtidige vilkår for erhvervsudviklingen, med den faglige kapacitet fra Landbrug & Fødevarer, kan gøre en forskel, fremhævede Torben Hansen, som håbede på en fair revision af EU-støtten i 2013.

Som erhvervspolitisk konsulent i Landbrug & Fødevarer omtalte Maria Østergaard rammerne for EU’s landbrugspolitik, og hun forventer ingen reel drøftelse af ændringer på landbrugsområdet før budgetgodkendelsen i EU.

- I Kommissionens forslag indgår under begrebet »Grøn kombination« miljøfokusarealer med syv procent af arealet, eksklusiv permanent græs, og her vil vi fra dansk side spille ud med en konstruktiv dagsorden. Samtidig skal vi fokusere stærkt på, at Danmarks andel af landdistriktsbudgettet øges, nævnte Maria Østergaard.

Faglighed i front
Direktør Carl Åge Pedersen, Videncentret for Landbrug, påpegede på det fynske møde også problematikken med vandplanerne. Samtidig nævnte han en problematisk udmelding fra foreningen af tekniske chefer i kommunerne, der har sagt, at den frie dræningsret bør væk. Endvidere kan det blive en kamp at sikre vandingsrettigheder.

- I alle henseender er det afgørende at være fagligt stærke i forhandlinger. Bureaukratiet er stærkt trættende for alle – praktiserende landmænd såvel som rådgiverne, så det vil vi gerne medvirke til at ændre.

- Et væsentligt budskab for planteavlen er vedvarende at bidrage med god vejledning suppleret med en god driftsledelse hos landmanden, så stikkene kan tages hjem for at få et bedre driftsregnskab, sagde Carl Aage Pedersen og tilføjede, at der nok skal ses på bundlinien, men ikke mindre på tallene oven over, hvor pengene er at hente.

Læs også