Nyt kalklager på Langeland

Tvunget væk fra Svendborg Havn har DLG-FAF etableret kalklager på Langeland.

I en lagerhal på Vestergård ved Lindelse på Sydlangeland er der til kalkspredningen i kommende sæson allerede etableret et lager på 4.000 ton af den sædvanlige gode kalk fra Aggersund.

Det er DLG-FAF for Fyn, som har lavet aftale med Christian Jensen, Lindegård i Lindelse om at kunne forsyne landmænd i området med kalk fra et lokalt lager.

- Med DLG’s nye behov for tilstrækkelig lagerkapacitet for kalk var det en mulighed for udnyttelse af pladsen, som er velegnet til formålet. Samtidig har vi den materielle kapacitet med læsser og spreder til rådighed, siger Christian Jensen.

For landmænd, der bestiller kalk ved DLG- FAF, kan der fra lageret på Vestergård foretages udspredning direkte af Christian Jensens mandskab til det lokale område.

- Til øvrige steder, herunder Nordlangeland og Tåsinge, kan spredning også aftales. Udlevering fra lager til egen spredning er naturligvis også muligt, oplyser Christian Jensen og tilføjer, at der til sæsonen vil være opsat en ny brovægt fra Danvægt, så der er sikkerhed for leverancen.

Kalken væk fra havnekajen
- Tidligere kom de store kalkforsyninger til Sydfyn og øerne pr. skib til Svendborg Havn, men her har miljøhensyn på havneanlægget tvunget os væk. Derfor måtte der disponeres anderledes, forklarer direktør Lars Thorø, DLG-FAF.

Han nævner, at kalken til de fynske lagre er tilkørt i løbet af vinteren, hvor det logistisk er billigst at foretage transporten, men lagrene vil selvfølgelig blive løbende suppleret efter behov.

Foruden det nye lager på Vestergård på Langeland er der lagre fem andre steder, henholdsvis hos Hjadstrup Maskinstation ved Otterup, Lerbjerg Maskinstation ved Middelfart, Assenbølle Maskinstation ved Vissenbjerg, Egekærslund Maskinstation i Skt. Klemens samt Solbjerg Maskinstation ved Ollerup. Herfra kan der spredes eller afhentes kalk.

- Gælder det meget store partier, er der den sædvanlige mulighed for at få leveret og tippet direkte for egen spredning, bemærker Lars Thorø, som imødeser større efterspørgsel ved denne sæson.

- Begrundelsen er klar, da der de senere år har været tilført mindre kalk, og det med svagere reaktionstal kan det medvirke til dårligere vækstforhold. Ikke mindst, når der i forvejen ikke kan tilføres for meget kvælstof, mener Lars Thorø.

Læs også