Møde på Mors gav ro

Landmænd roser informationsmøde om deres finansielle fremtid efter Fjordbank Mors-krakket.

Der gik ikke mange dage, fra Fjordbank Mors krakkede, til Landbo Thy og Landbo Limfjord havde stablet et informationsmøde på benene om situationen.

Og det var det helt rigtige at gøre, vurderede mange af dem, som Effektivt Landbrug talte med onsdag aften på Morsø Landbrugsskole.

En af dem var Arne Højgaard, »Krogsgaard Opformering« ved Øster Hvidbjerg, Redsted. Effektivt Landbrug talte med ham lige efter, at den afgående direktør for Fjordbank Mors, Torben Sørensen, og den nye midlertidige direktør, Visit Nielsen, havde holdt indlæg – indlæg som pressen ikke havde adgang til.

Fattet stemning
Arne Højgaard var tilfreds med indlægsholderne.

- De gjorde det rigtigt godt. Der var en fattet stemning derinde, og jeg tror mange af os nu har fået en større tro, end vi ellers ville have fået, på, at selv om vi er flyttet over i Finansiel Stabilitet, så kan det alligevel lykkes at få vores bedrifter godt udviklet med tiden. Finansiel Stabilitet kommer ikke bare og vil ødelægge tingene, og derfor ser jeg heller ikke umiddelbart nogen grund til at fare ud og finde en anden bank. Jeg er mere rolig nu end før, sagde Arne Højgaard.

Hav tålmodighed
Den 38-årige morsingbo håber, at også andre kunder i Fjordbank Mors vil vælge at blive i Finansiel Stabilitet indtil videre.

- Jo flere, der bliver i banken, jo nemmere bliver den at sælge videre. Samtidig vil kunder med over 750.000 kroner i indskud forhåbentlig kunne få øget den andel, som de kan få tilbage fra banken, og som ligger på 73 procent i dag. Derudover vil en stærk bank være godt for lokalsamfundet her på øen, sagde Arne Højgaard.

Han henviste til, at Fjordbank Mors var en rigtig lokalbank, som »alle« på Mors bakkede op om og mange havde aktier i. Arne Højgaard er en af dem.

- Jeg er ikke den eneste, der har tabt mange penge på det her. Derfor er det vigtigt at få fortalt, at den tidligere ledelse og ledelserne før den har et stort ansvar for, at det gik så galt, lød det fra Arne Højgaard.

Uansvarligt
Også vindselskabet Scan Energys kollaps berører ham som aktionær i selskabet.

- Vi er blevet ført bag lyset i Scan Energy, som har været præget af ekstrem dårlig ledelse, ikke bare her til sidst, men også tidligere ledelser. De har sat selskabet i nogle forpligtelser, som det kun kunne honorere, hvis børsnoteringen lykkedes. Det svarer til at investere uden at vide, om man kan låne pengene til det, sagde Arne Højgaard.

En anden af deltagerne på mødet var formand for Landbrug & Fødevarer og tidligere formand for Landbo Thy, Niels Jørgen Pedersen.

- Mødet gav ro på tingene. Vi er blevet bekræftet i, at Finansiel Stabilitet tager det ansvar, der skal til, for at vi kan komme videre. Når situationen ikke kan være anderledes, står deltagerne nu med en bedre fornemmelse af, hvad der kommer til at ske, end de ellers ville have haft, sagde Niels Jørgen Pedersen til Effektivt Landbrug umiddelbart efter mødet.

Cirka 300 landmandskunder i Landbo Thy og 150 i Landbo Limfjord er berørt af krakket i Fjordbank Mors. Til mødet var der godt 300 deltagere.

Der er ingen grund til at frygte at være kunde i Finansiel Stabilitet.

Det er i hvert fald de erfaringer, fynske landmænd, der røg under det statslige skraldemandsselskabs vinger efter krakket i Fionia Bank, har, fortalte udviklingschef i Centrovice, Kristian Hedeager Nielsen, på mødet onsdag aften.

Tværtimod kan det være mere trygt at være kunde i Finansiel Stabilitet, fordi du ikke behøver at frygte at komme til at mangle likviditet til at betale dine regninger med. Du kan ganske vist ikke foretage større investeringer gennem banken, men du kan godt for eksempel forpagte jord, hvis det bidrager positivt til bundlinjen, fortalte Kristian Hedeager Nielsen.

Han oplyste, at ud af de knap 40 fynske landmænd, der blev placeret i Finansiel Stabilitet i sin tid, er der godt 20 tilbage. Disse betaler en gennemsnitlig rente på 6 procent på deres kreditter. Enkelte af dem har tjent over 1 million kroner i 2010 og har ingen aktuelle planer om at flytte til en anden bank, fortalte Kristian Hedeager Nielsen.

Gode løsninger
Andre, der fandt en anden bank kort efter Fionia Banks kollaps i 2009, er i dag ikke længere landmænd, fordi den nye bank sagde stop, tilføjede han.

Rådet fra Kristian Hedeager Nielsen til landmændene var, at hvis de går forrest, er dygtige til at lede bedriften og er indstillet på at gå i dialog med Finansiel Stabilitet, så kommer der gode løsninger ud af det.

Men hvis driftslederevnerne og evnen til at samarbejde med Finansiel Stabilitet ikke er til stede, så er der eksempler på, at det kan ende med en tvangsauktion, understregede han.

2013-problem
Det fremgik endvidere af mødet, at 2013-problematikken kan udvikle sig til et meget stort problem for de svineproducenter, som ikke har mulighed for at flytte over i en anden bank, og som derfor er tvunget til at blive i Finansiel Stabilitet, der kun yder likviditet til den løbende drift.

- Det vigtigste er, at alle de andre pengeinstitutter begynder at finde deres egne ben og finder ud af, hvad de vil med landbruget fremover, sagde Kristian Hedeager Nielsen.

Læs også