- Vi skal ikke køre videre med ålegræsværktøjet

Miljøministerens positive ord om ålegræs på vandplanskonference skal ikke misforstås som om, at ålegræsværktøjet bliver anbefalet, lyder det fra konsulent, der sad med i arbejdsgruppe.

Flemming Gertz, specialkonsulent på Videncentret for Landbrug og medlem af den arbejdsgruppe, der i de seneste måneder har arbejdet med ålegræs, vil gerne understrege, at gruppen anbefaler, at der bliver udviklet nye værktøjer for at måle miljøtilstanden frem for at fortsætte med at anvende det, især fra landbruget, udskældte ålegræsværktøj.

Miljøminister Karen Ellemann (V) forholdte sig på mandagens konference om vandplaner i København, nemlig ikke til selve ålegræsværktøjet, men udtrykte blot meget positive holdninger over for ålegræsset som indikator, som hun mente arbejdsgruppen med deres konklusioner punkterede alle myter omkring.

- Ålegræs er en vigtig, anvendelig og nødvendig indikator, lød det fra ministeren, da hun summerede op på arbejdsgruppens konklusioner i indledningen på mandagens konference.

 

Kan misforstås
Selvom det er nemt at komme til at gøre det, så skal den meget positive udtalelse fra ministeren om ålegræssets betydning, dog ikke forstås som om, at arbejdsgruppen blåstempler brugen af ålegræsværktøjet og dermed den egentlige beregning af kvælstofreduktionsbehovet, fortæller Flemming Gertz.

- Det er helt essentielt at skelne ålegræs som indikator og ålegræsværktøjet. Ålegræs er en vigtig organisme i vandmiljøet. Det er da ikke uenighed om, og hvis der har været nogle myter om, at det ikke er en vigtig organisme, så er de i hvert fald slået i jorden, siger han.

Med ålegræsværktøjet, der er en ligning, der viser sammenhængen mellem kvælstof og dybdegrænsen af ålegræs, der mener han til gengæld, at det fremgår meget klart i rapporten fra arbejdsgruppen, at usikkerheden er stor. Usikkerheden kan faktisk ikke anslås og er et rent skøn, som Naturstyrelsen har lavet.

 

Nyt værktøj skal til
- Gruppen anbefaler faktisk, at der udvikles et helt nyt forvaltningsværktøj, der bygger på nogle helt andre principper end ålegræsværktøjet. Vi skal ikke køre videre med ålegræsværktøjet, lyder det fra Flemming Gertz, der dermed håber på at rette op på eventuelle misforståelser.

Han fortæller, at arbejdsgruppen konstaterer, at man i Danmark i øjeblikket ikke har fået udviklet andre værktøjer, der kan bruges i sammenhæng med EU's vandrammedirektiv og som er dækkende for hele landet. De skal først udvikles. Det er en politisk beslutning, hvorvidt ålegræsværktøjet fortsat anvendes, og ikke noget som arbejdsgruppen har anbefalet, lyder det videre fra Flemming Gertz.

Arbejdsgruppens rapport om ålegræs kan i øvrigt ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Læs også