Kampen mod sygdom i bier fortsætter

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger sammenhængene mellem angreb af varroamider, virusinfektion og udbrud af sygdomme i bier.

Bier kan angribes af mider, som bærer på virus, der gør bierne syge og, i nogle tilfælde, dræber dem. Forskere fra Aarhus Universitet forsøger på forskellig vis at finde frem til effektive løsninger på problemet.

Forskerne har her i foråret indledt et nyt projekt, der skal undersøge samspillet mellem forekomsten af mider, angreb af virus og sygdomme i bierne. Forskerne vil blandt andet se på, hvor mange mider i en bifamilie der skal til, før biernes tærskel overskrides og der udbryder virussygdom.

Det oplyser Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på hjemmesiden.

Miderne er de såkaldte varroamider, der kaster sig over biernes yngel i bistadet og gør pupperne modtagelige for virusinfektion. Varroamider er en stor gene i dansk biavl.

Bier i laboratoriet
For at bekæmpe varroamider i bistaderne anvender nogle biavlere organiske syrer som myresyre og oxalsyre. En anden metode er at anvende flumethrin, som er en syntetisk form for pyrethrid. Nogle biavlere fjerner desuden droneyngel i løbet af sommeren for at bremse væksten af mider.

Fra 1. april frem til 1. oktober kommer hundredvis af bier under lup i laboratoriet på Aarhus Universitet.

Hver måned i perioden vil forskerne modtage levende bier fra 12 forskellige biavlere, der bruger forskellige bekæmpelsesmetoder mod mider. Bierne vil blive undersøgt for forekomst af mider. Både bier og mider vil blive undersøgt for forekomsten af virus.

Deform vingevirus
Universitetets egne bier, som ikke bliver behandlet mod miderne, vil indgå som kontrol. Disse bier er allerede angrebet af varroamider, nogle i en sådan grad, at bifamilien er tydeligt svækket. Ved at sammenholde antallet af mider med, hvornår det er tydeligt at se tegn på bierne, regner forskerne med at finde et værktøj, der kan anvendes i praksis.

Et af de vira, som varroamider overfører, er deform vingevirus. Når der findes bier med misdannede eller manglende vinger er det tegn på, at der skal gribes ind med behandling mod varroamiderne. Det vil imidlertid være en fordel at være endnu tidligere ude med en bekæmpelse, så man kan undgå de virusoverførte sygdomme, som er mere alvorlige for bierne.

Bedre vejledning
- Mider vokser eksponentielt, hvilket vil sige, at de fordobler deres antal en gang om måneden. Det er derfor vigtigt at vide, hvor tidligt man skal gribe ind over for miderne for at redde bifamilien. Det er vores mål, at resultaterne fra undersøgelsen kan gøre os i stand til at give en endnu bedre vejledning til biavlerne om, hvornår deres bier skal behandles mod varroamider, siger seniorforsker Per Kryger fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr og en af forskerne bag projektet.

Læs også