Valgte køerne fra

Malkekøer blev til ammekvæg og udearbejde, da Finn Hemmingsen på Helnæs ændrede sit arbejdsliv.  

På Helnæs ligger Finn Hemmingsens barndomshjem, hvor drømmen om at være landmand startede, da han som dreng hjalp til med køerne. Han tog da også landmandsuddannelse og blev landmand, da han senere vendte tilbage til Helnæs og købte en nabogård, også med malkekøer.

Men, som det er sket for mange kolleger i naturlig konsekvens af udvikling og interesse, så har Finn Hemmingsen nu i 10 år haft et arbejde udenfor landbruget.

I Canada
Efter skolegang på Helnæs og i Assens tog den unge Helnæs-boer på grundskole på Korinth Landbrugsskole, og kom praktik på landbrug med både kvæg og svin. Men det er ikke mindst et ophold i Canada i 1983 med udvekslingsorganisationen IAEA, som står stærkt i hans erindring. Finn Hemmingsen husker det som landbrug og natur af store dimensioner, og afsluttende turen med tre uger til USA, Mexico og Hawaii.

- Det forbliver som oplevelser for livet, og det kribler stadig lidt, når andre tager af sted, erkender han.

Da han så skulle vælge driftslederskole, var det bevidst, at det blev i Jylland frem for på Fyn. På Ladelund Landbrugsskole blev det en god tid, som gav visse forudsætninger for at blive selvstændig.

- Den 1. april 1986 blev Lindegård i Helnæs købt, og det har siden været bopæl for mig og min familie. Driftsmæssigt blev der oprettet et I/S omkring malkekvægbesætningen på 75 køer og jordforpagtning. Jeg fandt det som en god idé, men rådgivningen var endnu ikke helt gearet til den. Samtidig var der problemer med Mælkeudvalget, der ville have produktionen på mit bosted frem for min fars, hvor køerne var.

Så det blev en vanskelig periode, inklusiv kvoteanskaffelse for produktionsrettigheden, mindes Finn Hemmingsen og tilføjer, at det i dag er miljømæssige problemer, der volder landmændene besvær.

Tre muligheder i spil
Produktionsrammerne var nok rimelige, men med bindestald følte Finn Hemmingsen ikke, at der var tilstrækkelig udvikling.

Han fortæller, at der blev stillet tre beregninger op, som alle var i spil: Sælge hele »molevitten«, sælge køer og mælkekvote plus tage udearbejde eller bygge ny stald. Nummer to blev valgt ud fra kombinationen, at uden optimale forhold var det ikke sjovt længere, og interessen for køerne var forduftet.

- Frem for at vælge investeringen kunne vi overgå til hobbylandbrug, men kvæget blev først solgt i 2001 efter den tredje børs, da vi ikke var trængt, bemærker Finn Hemmingsen, der nu efter 10 år med anden hovedbeskæftigelse er overbevist om, at den valgte løsning uden malkekøer har givet familien og ham selv en bedre tilværelse.

Konsekvensen af beslutningen for ti år siden om at ophøre med malkekøer indebar, at der skulle skaffes ny indtjening for Finn Hemmingsen på Helnæs. Derfor meldte han sig arbejdsberedt på vikarbureauet Temp-Team i Odense.

De dækker mange interessante fagområder og bruges af firmaer, der har brug for aflastning i kortere eller længere perioder, eller leder efter en ny medarbejder til en fast stilling.

- For mit vedkommende blev jeg henvist til en karrosserivirksomhed i Ny Stenderup, hvor der blandt andet blev produceret frysebiler til Hjem Is. Som vikar blev det til fast arbejde i fem år, hvorefter virksomheden flyttede til Østeuropa, fortæller Finn Hemmingsen.

Da ophøret skete ind under jul, blev til en kort tid i juletræerne, men igen var det Temp-Team, som anviste et vikarjob. I dette tilfælde var det ved DLF-Trifolium hos datterselskabet Prodana Seeds i Dyrup.

Meld klart ud om ønsker
En erfaring Finn Hemmingsen har gjort, er at melde klart ud, såfremt man har særlige forhold at tage hensyn til.

- I mit tilfælde var det ønsket om at sikre sig ferie i høsttiden, så det hjemlige kan klares ved egen kraft. I mine to situationer har det fungeret vel, fastslår Finn Hemmingsen.

Da han i 2007 kom til Prodana, var det som maskinfører til opsækning og pasning af pakkemaskiner for plænegræs i æsker til detailsalg samt lidt truckkørsel med frø til pakkemaskinerne.

- Senere har jeg fået udvidet arbejdsområdet med prøveudtagning før plombering af partier for opfølgende analyse og klargøring til salg efter spireprøver, forklarer Finn Hemmingsen, der finder funktionen ret interessant, da der skal styring på i forhold til godkendelse og mærkning til produktion.

Prøveudtagning har tidligere været foretaget af Plantedirektoratet, men er nu i firmaets regi efter uddannelse, som netop varetages af Plantedirektoratet.

Læs også