Guldkorn til fynske landmænd

Centrovices efteruddannelseskursus »Guldkorn til marken« er i år afholdt for 16. gang og har de seneste år været dubleret på grund af stigende deltagerantal.

»Man skal lære så længe, man lever«.

Denne gamle sandhed er gennem flere år blevet bekræftet af et stadigt stigende antal fynske landmænd, som har deltaget i det årlige efteruddannelseskursus »Guldkorn til marken«, som i regi af Centrovices planteavlsafdeling netop har været gennemført for 16. gang.

Ligesom i de seneste foregående år var deltagerinteressen så stor, at det var nødvendigt at dublere kurset. Dette års to kurser, hvis programmer var næsten ens, blev afviklet henholdsvis den 17., 20. og 21. januar samt den 24., 27. og 28. januar. I begge tilfælde med den første kursusdag på Centrovice i Vissenbjerg og de to sidste dage som internatkursus med overnatning på Dalum Landbrugsskole – og med virksomhedsbesøg. Dertil kommer en endnu ikke fastlagt fjerde kursusdag i form af en faglig udflugt engang i juni måned.

Det bedste kursus
Kursusleder på det første kursus var planteavlskonsulent Mads Munkegaard, Centrovice, og på det andet planteavlskonsulent Kirsten Larsen, Centrovice, som har været med i alle årene.

Kirsten Larsen oplyser, at »guldkorn-kurserne« afvikles i AMU-regi, og at deltagerantallet i år toppede med henholdsvis 32 og 31 kursister. Det er det maksimale antal, hvorfor det overvejes at lave et ekstra kursus næste år.

Ifølge Kirsten Larsen er kursusdeltagerne primært planteavlere, heraf flere med svineproduktion – og også nogle med køer. Og flere har givet udtryk for, at det er det bedste, de nogensinde har været med til.

Vigtig efteruddannelse
Mange af kursusdeltagerne har været med flere gange, og enkelte alle 16 gange, hvilket Landbrug FYN havde lejlighed til at få mere at vide om ved en snak med kursuslederen og fire af kursisterne ved starten på den første Dalum-dag på »Guldkorn til marken 16«. Alle fire har planteavl og svineproduktion i den hjemlige bedrift.

- Jeg er med for at blive opdateret med det sidste nye og – mindst lige så vigtigt, for at udveksle erfaringer med andre, fremhæver Rune Rosager, Ringe, der er med for 4. gang. - Tingene ændrer sig til mere teoretiske emner. Alle steder kan du lære noget, du kan tage med hjem, og jeg mener, det er vigtigt med de tre-fire dages efteruddannelse om året.

Guldkorn med hjem
- Noget af det vigtigste ved disse guldkorn-kurser er muligheden for at udveksle erfaringer og kompetencer, påpeger Hans Sørensen, Kerteminde, der ligeledes er med for 4. gang. - Der er mange højaktuelle emner, og vi lærer både noget inden for landbruget – og om, hvordan samfundet ser på os. Vi får guldkorn med hjem, for eksempel de nyeste regler vedrørende efterafgrøder.

Henrik Kildegaard, Ringe, er med for 5. gang, og han bekræfter, at halvdelen af det, man lærer, kommer fra de andre kursister. - Efterhånden kender vi mere hinanden og hinandens bedrifter. Der er en meget stor åbenhed, og det er vigtigt, at kurset omhandler både teori og praksis, understreger han og fortæller, at den gang, han kom med, var der 25 deltagere på ét hold.

- Gennem de 16 år, jeg har været med, er der sket en stor udvikling, konstaterer Steen Jessen, Faaborg. - I starten handlede det blandt andet om direkte såning og fokus på maskinomkostningerne. Nu er vi nået til at skulle have ploven frem igen. I øvrigt bliver vi hele tiden opdateret med de seneste nyheder og ændringer.

Måske tre hold næste år
- Emnerne har stort set været de samme gennem alle årene, men tingene ændrer sig hele tiden, siger kursusleder Kirsten Larsen. – Der er en gruppe, som er med til at planlægge kursusprogrammet, og denne gang har Hans Sørensen og Henrik Kildegaard været med til at finde emner.

- I øvrigt oplever vi, at folk selv ringer og spørger, om der er plads. I år har vi to topfyldte kurser, så I er alle sammen gode ambassadører! Alle har som udgangspunkt reserveret en plads til næste år, og vi vil undersøge, om der skal laves et tredje hold. Vi kører under AMU – efter reglerne om efteruddannelse.

Læs også