Minister så grønne midler i arbejde

I/S Eskegård er af de landbrugsbedrifter, der har nydt godt af den Grønne Investeringspulje til miljøvenlige og energisparende teknologier. I går fik fødevareminister Henrik Høegh at se, hvad de 400.000 støttekroner er gået til.

Trods de dystre udsigter for svineproduktionen i Danmark er der stadig producenter, der tror på fremtiden. To af dem er brødrene Jørgen og Erik Schultz, der sammen har avls- og opformeringsbesætningen I/S Eskegård i Lille Anslet mellem Haderslev og Christiansfeld i Sydjylland.

På I/S Eskegård er produktionen blevet udvidet fra 460 årssøer til 920 årssøer, hvor produktionsforholdene ved samme lejlighed er blevet omlagt, så de harmonerer med 2013-kravene.

I går lagde fødevareminister Henrik Høegh så vejen forbi. Jørgen Schultz viste ministeren de mange teknologiske og miljømæssige tiltag, der er gjort for at minimere miljøbelastning og energiforbrug. Alt sammen med støtte fra den grønne investeringspulje, hvorfra der er opnået støtte på 400.000 kroner

Blandt andet et gyllekølingsanlæg fra KH Nordtherm, der har betydet kraftig reduktion af NH3 og CO2 med henholdsvis 1,85 kr./kg og 0,80 kr./kg.

- Det betyder at anlægget har en tilbagebetalingstid på tre år, forklarede Jørgen Schultz., der tilføjede, at tommelfingerreglen siger minus én grad i gyllen reducerer ammoniakfordampningen med syv procent.

Han forklarede samtidig, at på I/S Eskegård er varmepumpe-anlægget opbygget således, at det kan tvangsstyres til at køre om natten, hvor strømmen er billig.

Effektiv ventilation
Der er rigtig stor besparelse at hente ved ventilation af stalden. På miljøregnskabet, men især på energiforbruget.

Det er virksomheden SKOV, der har stået for ventilationen i den nye stald, hvor der er monteret virksomhedens eget system DA 600 LPC, hvor energiforbruget er reduceret med 70 producent.

Ventilationssystemet lover besparelser op til 75 procent i strømforbrug. Omsat i tal betyder det, at man kan gå fra 8.000 kWh til 1.700 kWh. Og en årlig besparelse på mellem 1.500 til 2.000 kWh betyder et ton mindre CO2-udledning pr. år. Til sammenligning udleder en økonomisk mellemklassebil cirka 3 ton CO2 pr. år.

Fodringen i stalden foregår som fasefodring – et BAT-krav, der ifølge Jørgen Schultz ikke er det mest omkostningseffektive, men til gengæld giver reduktion af fosfor og kvælstof.

Unødvendigt anlæg
Rensning af tagvand var en del af miljøgodkendelsen på I/S Eskegård. Og der var ikke mulighed for støttekroner til det 275.000 kroner dyre anlæg, der betyder, at et forsinkelsesbassin for overfladevand skal forhindre udledning af kvælstof.

- Vi har stævnet Haderslev Kommune med påstand om, at udledningskravet er uproportionalt, forklarede Jørgen Schultz.

Formand i Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, Asger Christensen, tilføjede, at sagen føres som en principsag hos Landbrug & Fødevarer, L&F, da den er den første af sin art.

Jørgen Schultz understreger, at der er tale om små mængder N i tagvandet. Omkring 14 kg N/ha mod 17 kg N/ha fra en østjysk skov.

Generelt slog han fast, at samtlige tiltag på bedriften havde en årlig påvirkning af  regnskabet på små 4.000 kroner uden tilskud. Med tilskuddet er beløbet 111.000 kroner.

- Det viser, at bedre rammevilkår med fokus på omkostningseffektivitet. Så får vi den rigtige udvikling både økonomisk og miljømæssigt, sagde Jørgen Schultz.

Rammevilkår
Fødevareminister Henrik Høegh var imponeret over de mange tiltag på bedriften, som han ikke lagde skjul på giver god inspiration og stof til eftertanke.

- Jeg ved, at rammevilkårene er vigtige, men det er markedsvilkårene også, sagde ministeren, der samtidig slog fast, at samme rammevilkår som i Tyskland bliver der ikke tale om i Danmark – men at man tager nogle skridt i den retning, er han ikke i tvivl om.

Læs også