Krav om øget reduktion af ammoniak

Fra årsskiftet stiger kravet om reduktion af ammoniak igen. Derfor kan det være en god ide at få søgt miljøgodkendelse her i efteråret, hvis man går med planer om ændringer i bedriften.

Kravet om reduktion af ammoniak øges fra 25 til 30 procent fra den 1. januar 2011.

- Hvis man står foran en udvidelse eller en anden ændring i sin bedrift, kan det derfor være en god ide at få søgt, inden stramningen træder i kraft, siger Britt Bjerre Paulsen, der er teamkoordinator for Miljøteamet på LandboSyd.

Ligeledes kan der være sket en stigning i dyreholdet, hvilket vil kræve en miljøgodkendelse, når man har over 75 DE.

Den lille stramning i reduktionskravet kan være lige det, der giver problemer med at få ansøgningen til at gå op. Især ved ændringer af produktionen uden nyt byggeri kan det være svært at finde en reduktion af ammoniakfordampningen på 30 procent, vurderer Britt Bjerre Paulsen.

Ændringer i dyreholdet fra for eksempel søer og smågrise til slagtesvin eller fra malkekvæg til kvier kræver også en godkendelse. En ny ensilageplads eller gyllebeholder kræver ligeledes godkendelse.

- Vi venter dog stadig på en ændring af husdyrloven, der skal åbne mulighed for, at mindre ændringer af sammensætningen af dyreholdet kan foretages uden godkendelse, siger Britt Bjerre Paulsen.

Rettidig omhu
Det kan også være, at kommunen har været på tilsyn og påpeget noget, som skulle bringes i orden.

- Hvis der ikke er orden i tingene, så øges tilsynshyppigheden. Ved at være på forkant kan man få en bedre miljøstatus ved kommunen, så de ikke behøver at komme så ofte. Det er lidt ligesom at køre bilen hen på værkstedet, inden den skal i synshallen, siger Britt Bjerre Paulsen.

Mener kommunen, at dyreholdet er ændret, og at det kræver godkendelse, så ser LandboSyds miljøafdeling på de seneste års produktion i forhold til det, der er i dag, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til afstand til nabo, by eller natur.

Læs også