Stadigt større kvægbesætninger fører til anderledes behov

Professionel management og et behov for større malkeeffektivitet, er udfordringerne med de stadigt større kvægbesætninger, lyder det fra DeLaval.

På et nyligt afholdt møde talte blandt andet Stefan Bergstrand der repræsenterede DeLaval, og han pegede blandt andet på management og professionalisme som vejen frem for at klare udfordringerne med de stadigt større besætninger.

DeLaval har mere end 125 års erfaring indenfor malketeknik, og kan ifølge Stefan Bergstrand levere et komplet sortiment.

- Sundhed, dyrevelfærd, mælkekvalitet og forbrugersikkerhed, samt sporbarhed er aller vigtigst. De producenter der formår at styre efter disse fire punkter har meget få problemer og har en god indtjening, påpegede han og fortsatte:

Der skal mere automatisering til, for at spare arbejdskraft til fodring, malkning og gyllehåndtering. Og der skal pålidelig og integreret styring af besætningen til, så sygdomme opdages i tide.

Smart Farming
- Smart Farming er et initiativ fra DeLaval, der netop skal hjælpe mælkeproducenter med at tage beslutninger der fører til bedre management, produktivitet og fortjeneste, sagde Stefan Bergstrand.

Han påpegede, at fodring også bør automatiseres, idet man manuelt ikke kan gøre det godt nok.

- Vi fodre aldrig præcis som vi ønsker det og det fører til en del spild, påpegede han og tilføjede, at der i mange tilfælde er stor forskel på blanderecepten til det der bliver blandet, ædt af køerne og udnyttet af køerne.

Herd Navigator
Stefan Bergstrand nævnte også malkerobotterne.

- Malkerobotterne er langt fremme i udviklingen. De skal handle ud fra noget der er forskelligt – det er imponerende at det virker, sagde han og påpegede, at der i dag er mere end 15.000 robotter i gang på verdensplan.

Men én ting er malkerobotterne. Det som der virkelig blev betegnet som produktet for fremtiden var Herd Navigator. Et værktøj der via mælkeprøver både kan hjælpe med at styre reproduktionen, yversundheden og også foder- og energi balancen, så også ketose kan ses tidligt.

- Med Herd Navigator er det rent faktisk muligt at opdage yverinfektioner 3-5 dage før det visuelt er muligt, forklarede han og fortalte at systemet også meldte meget nøjagtigt ud med alarmer for mastitis.

- Der er nu stor forskel på yversundheden fra besætning til besætning, understregede Stefan Bergstrand og påpegede, at det tydeligvis afhænger meget af ejerens interesse i køerne.

Alt afhængig af den generelle management i stalden, er der ifølge DeLaval mange penge at hente med Herd Navigator.

- Det gælder om at have fokus på de rigtige køer – og det i tide. Det handler om forebyggelse i stedet for behandling, understregede Stefan Bergstrand.

Praktiske erfaringer
I dag er der pressemøde hos Annette og Ole Lind i Nr. Snede, hvor de vil fortælle om deres erfaringer med Herd Navigator. Systemet har de haft i brug siden de gik fra 160 køer til 300 køer og fire robotter.

Det er positive erfaringer de har gjort med systemet og de nyder at kunne have overblik over besætningen inde fra dagligstuen af.

- At passe køer uden Herd Navigator ville være ligesom at få bind for øjnene, har Ole Lind tidligere udtalt til et åben stald arrangement.

Læs også