L&F: S-SF udspil mangler fokus på vækst

I forhold til erhvervslivet og fødevareerhvervets rolle i fremtidens Danmark mangler udspillet fokus på vækst og konkurrenceevne, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

S og SF’s nye udspil »En fair løsning« udnytter ikke Danmarks eksisterende styrkepositioner – f.eks. når det gælder fødevareerhvervet, mener Landbrug & Fødevarer.

- »Fair Løsning« lægger op til en øget beskatning af erhvervet og strammere regler. For et konkurrenceudsat erhverv som vores er disse forslag ødelæggende. De er et udtryk for, at man ikke ønsker at satse på en af Danmarks dokumenterede styrkepositioner, fødevareproduktionen. Øgede omkostninger fører til udflagning af arbejdspladser – ikke til øgede indtægter for staten, siger Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug & Fødevarer.

Han mener, at der i udspillet er en række misforståelser om landbrugets rolle i Danmark. For eksempel, når der tales om landbruget som ikke-bæredygtigt i udspillet.

- Det er en myte. Fakta er, at landbruget igennem mange års konstant udvikling er i stand til at få mere ud af mindre – og samtidig forbedre miljøet. Med de rette rammevilkår er det en udvikling, som kan fortsætte, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Han understreger dog, at Landbrug & Fødevarer er glade for, at landbrugets rolle som energileverandør fremhæves i »En fair løsning«, ligesom det er positivt, at S-SF vil se seriøst på udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Også ros til S-SF
Landbrug & Fødevarer ser også positive takter i forhold til S og SF’s forslag om at øge arbejdsudbuddet, som er en af Danmarks helt store udfordringer de kommende år.

- S og SF fortjener ros for at gå ind i en svær debat om arbejdstid og efterløn. Det er overordnet rigtige tanker, hvis vi skal løse fremtidens store udfordringer på arbejdsmarkedet. Vi kan dog være bekymrede om, hvorvidt forslagene omkring arbejdstid og tilbagetrækning er nok til at løse strukturproblemerne med de kommende års faldende arbejdsudbud, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Læs også