Efterspørgslen på kød vil stige 40 procent

En øget global købekraft øge verdenshandlen med kød med omkring 40 procent de kommende 10-20 år, vurderer ekspert, men samtidig rykker kødproduktionen måske i større omfang derhen, hvor foderet er bedst tilgængeligt.

På grund af en øget befolkningstilvækst og en global stigning i velstanden vil efterspørgslen på kød stige markant de kommende 10-20 år og øge omsætningen af kød på verdensmarkedet med cirka 40 procent.

Det oplyste analytiker hos Rabobank, Dirk Jan Kennes, ved åbningen af landbrugsudstillingen VIV Europa i Utrecht, Holland, i sidste uge.

Den største vækst forventes i efterspørgslen af fjerkrækød, efterspørgslen på svinekød ventes at ligge stabilt, mens forbruget af oksekød forventes at falde, oplyste han.

Størst vækst i asien
Kina er i dag verdens største forbruger af svinekød. Landet producerer omkring 50 procent af alt svinekød i verden, og det dækker omkring halvdelen af det kinesiske forbrug af kød.

Fremover må man forvente, at flere og flere mennesker passerer den magiske indkomst på 2 dollar om dagen, som man plejer at regne for den tærskel, hvor folk ændrer sin vegetariske kost til også at omfatte kød.

Det forventes, at omkring 70 procent af den øgede efterspørgsel på kød vil komme fra Asien, men Asien det forventes samtidigt, at Asien ikke er i stand til at øge sin landbrugsproduktion tilsvarende.

Yderligere 140 millioner hektar til foder
Den asiatiske vækst i efterspørgslen er traditionelt blevet dækket af udbuddet fra det amerikanske kontinent. Men for at dække den øgede efterspørgsel på kød, anslår man hos Rabobank, at det vil kræve 140 millioner hektar ekstra jord for at kunne producere foder til de dyr, der skal indgå i den øgede kødproduktion.

Hos Rabobank mener man, at den manglende jord skal findes i Brasiliens savanne, hvor man vurderer, at man vil kunne finde omkring 180 millioner hektar

I følge Dirk Jan Kennes vil der også blive fokuseret mere på kødkvaliteten i fremtiden, hvilket vil være med til at øge produktionsomkostninger. Blandt andet på grund af skærpede krav til dyrevelfærd, forudser man hos Rabobank.

Det nødvendiggør lovgivning, som sikrer, at kødet ikke importeres fra lande, der ikke har samme krav, og som derfor kan producere til lavpris, påpegede Dirk Jan Kennes. 

I den fremtidige konkurrence vil markedet blive mere heterogent, og nem og billig adgang til foder vil blive en væsentlig konkurrenceparameter, og det betyder, at den animalske produktionen kan flytte til andre områder eller lande end i dag, påpeger han.

Læs også