Pelsdyravlerne til stort modangreb

Dansk Pelsdyravlerforening går nu til modangreb. Politiet har afvist Animas og TV 2s billedmateriale om dyremishandling sendt i programmet Operation X, fortæller foreningen, og spørger: Hvem skal betale for skaderne.

I dobbeltsidede annoncer i alle landets store dagblade går Dansk Pelsdyravlerforening i dag til modangreb overfor TV 2s udsendelse Operation X.

Det er helt uhørt i andre af landbrugets organisationer, at gå til modangreb. Men pelsdyravlerne har følt sig unødigt hængt ud og formand Kaj Kristensen understregede i sin beretning i sidste måned, at sammenholdet i pelsbranchen omkring angrebene fra TV 2 og Anima har været stærkt.

Derfor ønsker foreningen også at kommunikere ud, at pelsdyravlerne nu føler sig renset.

Fødevarestyrelsen frikender
I oktober blev en række navngivne avlere hængt ud som dyremishandlere på TV 2. Dokumentationen for denne udhængning var indsamlet af dyreværnsorganisationen Anima, der ulovligt var trængt ind på en række farme, og havde filmet med kameraer stillet til rådighed af TV 2. I forbindelse med denne indtrængen har de spredt smitte fra sygdomsramte farme til raske farme, fortælles det i dagbladsannoncerne.

Fødevarestyrelsen har efter udsendelsen aflagt besøg på 138 farme, heriblandt de farme som udsendelsen viste billeder fra. Rapporten fra de besøg viser, at der ud af cirka 1,7 millioner kontrollerede dyr kun har været anledning til at rejse konkret kritik i forhold til 81 dyr. Det er 1 dyr ud af 20.988 dyr.

- 99,9952 procent af dyrene har ikke sår eller skader. Det er et ekstremt flot niveau, understreges det i annoncen.

Fødevarestyrelsen har i en pressemeddelelse konkluderet, at man ikke kunne genfinde det billede, der blev afdækket i forbindelse med Operation X-udsendelsen.

Politiet afviser
Nu har politiet afvist TV 2s billedmateriale. Materialet rummer simpelt hen ikke sikker identifikation af farm/avler eller validitet i forhold til selve billederne, hedder det.

Pelsdyravlerne spørger derfor:

- Hvordan har TV 2 så kunnet identificere 34 avlere/farme med sikkerhed? Og hvordan har TV 2 kunnet fastslå med sikkerhed, at aktivisternes optagelser ikke viser helt eller delvis konstruerede situationer?

Udsendelsen har kostet erhvervet meget på imagekontoen, men også konkret i forhold til sygdomstestning på de berørte farme, og med nedpelsning af de smittede dyr.

Her vil der være et erstatningskrav på flere millioner kroner, understreges det i annoncen.

På den baggrund forbereder Dansk Pelsdyravlerforening på vegne af de berørte avlere også en sag om bagvaskelse, foruden det at få de tabte millioner hjem.

Seriøsitet efterlyses
I annoncen stilles en række spørgsmål om TV 2s forpligtelser som public service station. Foreningen finder det forkasteligt at tv-stationen har anvendt aktivister, der anvender ulovlig indtrængen til at fremskaffe optagelser.

Og der stilles spørgsmål ved, hvorfor en organisation som Animas, »der rabiat arbejder på afskaffelse af alt dyrehold« kan sidde i Justitsministeriets rådgivende nationale komité om dyrevelfærd

Og artiklen slutter med spørgsmålet:

- Vil vi have et samfund, der er mere styret af mediebårne løgne og partsindlæg – end af seriøsitet og tillid mennesker og medier imellem?

Avlere skal renses
Formanden for Dansk Pelsdyravlerforening Kaj Kristensen understreger, at det vigtigste i annoncen er at få fortalt, at de 34 pelsdyravlere, der er blevet svinet til, er blevet frikendt.

- Avlerne forventer vel også en undskyldning. Men vores primære sigte med annoncerne er at informere om, at de er frikendt. Det må være en menneskeret, at kunne komme ud med sandheden efter at være hængt sådan ud, siger han. Blandt de anklagede og nu rensede, er den tidligere formand Erik Hansen, Hobro.

Læs også