- Processen har været uskøn

Aarhusegnens betalingsstandsning fik et godt udfald, men en række ting i processen undrer repræsentantskabsmedlem.

Repræsentantskabsmedlem i Aarhusegnen, Frede Lundgaard Madsen, Gjern mellem Hammel og Silkeborg, er glad for, at selskabets betalingsstandsning mundede ud i, at kunder med indeståender, osv., har fået mulighed for at få deres penge igen.

- Der har formentlig været run på kassen i dag (i går, red.). Folk har sikkert hævet det, de kunne, lyder kommentaren fra Frede Lundgaard Madsen, der selv fik hævet de penge, han havde haft indefrosset.

Der er dog en række ting i forløbet, som undrer Frede Lundgaard Madsen så dybt, at han ikke stemte for, da repræsentantskabet torsdag i sidste uge vedtog at lade Aarhusegnen træde i solvent likvidation. Dermed kunne betalingsstandsningen ophøre, og spaltningen af aktiver gå i gang i overensstemmelse med Danish Agro og DLG’s aftale.

Frede Lundgaard Madsen understreger, at han bakker op om fusionen.

Usikkerhed
- Men jeg har det godt med, at jeg ikke stemte for likvidationen. Man skal jo også kunne se sig selv i øjnene bagefter, siger Frede Lundgaard Madsen.

Han undrer sig blandt andet over, at repræsentantskabet ikke er blevet forelagt et færdigt regnskab for 2009, revideret og underskrevet af bestyrelsen i Aarhusegnen.

- Repræsentantskabet havde desuden efter min mening krav på en skriftlig opgørelse af, hvordan værdiansættelsen, det vil sige den værdi, som DLG og Danish Agro overtager til, er.

Repræsentantskabet fik dog chancen for at vedtage et forslag om, at den genoprettede andelskapital skulle øges med den procentandel, som underskuddet eventuelt ville være mindre end de 230 millioner kroner, som det er blevet oplyst, at underskuddet i Aarhusegnen er for 2009. Men forslaget faldt til jorden.

Pistol for panden
Frede Lundgaard Madsen undrer sig også over, at der skulle gå hele tre uger, fra Konkurrencestyrelsen godkendte fusionen, til repræsentantskabet samledes.

- Det giver nok tid til, at regnskabet for 2009 kunne have været blevet færdiggjort, og formalia overholdt. I stedet blev repræsentantskabet, der er den øverste beslutningsmyndighed i Aarhusegnen, ganske vist hørt, men det var reelt med pistolen for panden, for presset for at stemme for, at indefrosningen af værdierne i Aarhusegenen, skulle ophøre, var steget med tiden, fordi landmændene mangler likviditet.

Frede Lundgaard Madsen beskriver, hvordan repræsentantskabet blev præsenteret for en fuldmagtsskrivelse, som medlemmerne skulle skrive under på – ellers var der risiko for, at fusionen ville falde til jorden, lød det.

- Det er at knægte demokratiet og vedtægterne, mener Frede Lundgaard Madsen.

Mistænkeligt
Frede Lundgaard Madsen mener, at hele forløbet i sagen medfører risiko for mistænkeliggørelse.

- Der er noget i forløbet, der giver en grim smag i munden. Jeg frygter, at dønningerne ikke sådan lige lægger sig. Folk vil spørge: Hvorfor skulle tingene presses igennem på den måde? Hvorfor skulle der ikke foreligge et færdiggjort regnskab? Hvorfor var der modstand mod, at hvis underskuddet var mindre end forventet, så kunne man hæve den andelskapital, der blev overført, tilsvarende? Og hvorfor skal DLG’s revisionsselskab, Deloitte, færdiggøre 2009-regnskabet?

- Disse spørgsmål kunne man have undgået, hvis man i højere grad havde overholdt formalia, mener Frede Lundgaard Madsen, der understreger, at han ikke har noget belæg for at sige, at tingene ikke er gået ordentligt for sig.

Læs også