Underskuddet løb løbsk i Aarhusegnen

KRISE: Et underskud i nærheden af en kvart milliard i 2009 blev for meget for grovvarevirksomheden Aarhusegnens Andel, der er gået i betalingsstandsning.

Indtil for lidt over en uge siden var den landets tredjestørste grovvarevirksomhed.  Men efter et underskud i det forløbne år på 230 millioner kroner overtages andelsgrovvarevirksomheden sandsynligvis af et konsortium bestående af markedets to største aktører, DLG og Danish Agro, for at sikre værdier og undgå tab for kunderne.

Aftalen er dog betinget af godkendelse fra Konkurrencestyrelsen, som havde deadline for eventuelle bemærkninger til fusionen efter redaktionens slutning.

Opgørelsen af Aarhusegnens 2009-regnskabet i de seneste uger har vist, at 230 millioner kroner er tabt i det turbulente marked med faldende kornpriser og hårde tider hos selskabets tæt ved 8.000 landmandskunder.

DLG og Danish Agro tager over
I forbindelse med betalingsstandsningen har man fundet en fusionspartner for at sikre virksomheden og kapitalgrundlaget. En proces der er mundet ud i at et konsortium bestående af DLG a.m.b.a. og Danish Agro a.m.b.a. har tilbudt at erhverve Aarhusegnens Andel a.m.b.a. og datterselskaber.

Aftalen indebærer, at der ikke lides tab hverken blandt kunder eller kreditorer. Andelskapitalen er dog på nuværende tidspunkt tabt for andelshaverne, men med i aftalen ligger der et tilsagn fra konsortiedeltagerne om en delvis reetablering af medlemmernes andelskapital på 33,3 procent.

Men hele denne aftale samt den ellers afsluttede sag om DLA’s overtagelse af fynske S.A.B. ligger nu i konkurrencestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsesformand Jens Thomsen oplyser, at det især er faldende værdi af lagerbeholdninger samt utilstrækkelig risikoafdækning, der ligger bag det store tab, der især blev fremtrædende i andet halvår af 2009.

- Jeg må erkende, at strategien om at stå uden for et indkøbssamarbejde så fornuftig ud i 2004, da vi traf beslutningen. Men finanskrisen har medført meget store svingninger i råvarepriserne, som vi generelt ikke har kunnet dække af for. Især i de sidste tre måneder må vi erkende, at der var store problemer med risikostyringen, siger Jens Thomsen.

Hans konklusion er, at i en verden med voldsomt svingende råvarepriser er det ikke muligt for et selskab af Aarhusegnens størrelse at stå udenfor et indkøbssamarbejde med andre grovvareselskaber.

Sen erkendelse
Jens Thomsen erkender, at bestyrelsen har et medansvar for Aarhusegnens betalingsstandsning.

- Forretningsplanen var forkert, og bestyrelsen skulle have ændret strategi noget før. Jeg vil dog også sige, at nogle af de faresignaler, der var, burde ledelsen have præsenteret bestyrelsen for noget før. Hvis ledelsens estimater havde holdt, så havde bestyrelsen kunnet redde virksomheden, siger Jens Thomsen, der oplyser, at det først var ved den nye direktør Finn V. Nielsens tiltrædelse 1. januar, at sagens alvor for alvor blev rullet op for bestyrelsen.

Jens Thomsen mener ikke, at Aarhusegnens revisionsselskab har et medansvar for situationen.

Læs også