Vandplaner rammer hårdest ved Limfjorden

De nye vand- og naturplaner, der pålægger oplandet omkring Limfjorden landets største reduktion på 46 procent, kan umuligt gennemføres indenfor tidsrammen, siger landboformand.

Som regionsformand for Nordjysk Landbrug og formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg, ved Henrik Dalgaard ikke om han skal grine eller græde over de nye vand- og naturplaner.

- Det er mildest talt rystende læsning, siger han.

Vand- og naturplanerne lægger op til en kvælstofreduktion på 46 procent inden 2015 i oplandet til Limfjorden. Ifølge Henrik Dalgaard er dette en garanti for total ødelæggelse for regionens landbrug, og helt umuligt at nå.

- Vi vil gerne være medspiller til et bedre vandmiljø, og det har vi altid været. Men hvis det er med udgangspunkt i en total urealistisk målsætning og tidsplan, må vi sige fra, siger Henrik Dalgaard, der påpeger, at rammen om de 10.000 ton kvælstofreduktion på de robuste arealer især lyder barsk.

Kommunerne må på banen
Henrik Dalgaard mener, at kommunerne, der ligger i oplandet til Limfjorden, skal være mere aktive i høringsfasen:

- 15 procent af alle arbejdspladser i Region Nordjylland ligger i landbruget og dets følgeerhverv, og vi er derfor ekstremt afhængige af landbrugserhvervet.

Henrik Dalgaard påpeger, at kommunerne har et ansvar for, at der ikke bliver nedlagt arbejdspladser, og for ikke at udfase danske hjemmeproducerede kvalitetsfødevarer. I Nordtyskland er der da også en mere lempelig implementering af vandplanerne. Her er der således en tredelt indførsel, med reduktioner på 11 procent inden 2015, 11 procent inden 2022 og resten inden 2027.

- Det skal naturligvis ikke være på bekostning af miljøet. Men når EU har godkendt den nordtyske implementering, så er det svært at forstå, at vi i Danmark vælger noget helt andet, pointerer Henrik Dalgaard.

Lempeligere for tyskerne
Den nordjyske formand mere end antyder, at når der ikke er krav om kvælstofreduktion langs den dansk-tyske grænse (Vidå-Kruså oplandet) skyldes det, at en del af vandoplandet ligger i Tyskland.

- Når man i Tyskland kan få EU-godkendelse til at foretage en lempeligere implementering, er det konkurrenceforvridende for os at fare så hastigt frem, påpeger han.

- I landbruget hører vi hele tiden, at vi ikke skal påføres omkostninger, som ødelægger vores konkurrenceevne. Men når vi bare kan køre over grænsen, og se dem drive landbrug under lempeligere forhold, hopper kæden altså af, siger Henrik Dalgaard.

Skånsom drift
Henrik Dalgaard fortæller, at landbruget til stadighed udvikler teknologi og forædling af planter, så der bliver flere og bedre muligheder for at drive landbrug, som er så skånsomt mod miljøet som muligt.

I starten af februar mødes folkevalgte og teknikere fra landboforeningerne i Limfjordsområdet med det nedsatte rejsehold fra Landscentret og Axelborg, for at drøfte det videre forløb.

- Herefter vil vi kunne præsentere kommunerne for valide tal om de konsekvenser, det vil få for erhvervet her omkring Limfjorden, siger Henrik Dalgaard.

Læs også