Sprøjtning 25 meter fra vandboringer er ok

Forbrugerne af drikkevand må til lommerne, hvis landmændene skal stoppe med at sprøjte mere end 25 meter fra vandboringer, mener minister.

Vandforbrugerne må selv betale, hvis vandværkerne skal betale landmænd kompensation for at undlade at sprøjte med bekæmpelsesmidler mere end 25 meter fra drikkevandsboringer.

Ifølge et lovforslag vil miljøminister Troels Lund Poulsen (V) forbyde sprøjtning i en zone på 25 meter omkring boringerne. Men skal zonen udvides, må forbrugerne til lommerne.

Problemet er, at der nogle steder er brug for zoner op til 300 meter, vurderer vandværkernes forening, Danva. Det vil ifølge Berlingske Tidende kræve kompensationer for op imod 50 mio. kroner om året.

Raser
Direktør i Danva, Carl-Emil Larsen, betegner miljøministerens tiltag som »ophævelse af forureneren-betaler-princippet«.

Han mener, at det er staten, der skal betale kompensationen til landmændene, hvis lovligt anvendte pesticider truer en boring.

- Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste 10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening, og tal fra GEUS peger på, at det bliver værre og værre. Landbrugets forbrug af pesticider er fordoblet siden 2002, og i 2007 blev der fundet pesticider i næsten 40 procent af de undersøgte overvågningsindtag. Heraf blev der i 15 procent af boringerne fundet pesticider i en mængde, der overskrider grænseværdierne, siger Carl-Emil Larsen.

Løber i skjul
- Konfronteret med kendsgerningerne lovede miljøministeren så sent som i september sidste år bod og bedring, da han i TV 2 Nyhederne gjorde sig til talsmand for en opstramning i grundvandsbeskyttelsen i Danmark. Men sidste år er åbenbart længe siden, bemærker Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

- Danva mener, at det urimeligt, at det er vandforbrugeren, der via vandprisen skal bøde for en svag godkendelsesordning, der godkender stoffer, der kan trænge ned i grundvandet eller for landmænd, der ikke anvender pesticider efter forskrifterne. Reelt skal vandforbrugerne også bøde, hvis landmændene anvender ulovlige pesticider, som det er set i Midt- og Vestjylland fornyeligt.

Ifølge Carl-Emil Larsen fastholder ministeriet, at bestemmelserne er gode nok, og har aflyst alle videre forhandlinger med Danva.

Læs også