Landbruget er foran med ligeløn

KØNSLØN: Forskellen på kvinder og mænds løn i landbruget er blevet markant mindre de seneste år, og sammenlignet med det øvrige private arbejdsmarked er landbruget meget tæt på ligeløn.

Mens debatten om ligeløn mellem kvinder og mænd med jævne mellemrum blusser op til rødglødende intensitet, viser tal fra Danmarks Statistik, at landbruget er helt i front som eksempel på, at køn og løn ikke nødvendigvis er lig med ulighed.

Ganske vist er der også indenfor landbrugserhvervet forskel på, hvad kvinder og mænd i gennemsnit tjener, men forskellen er markant mindre sammenlignet med det øvrige private arbejdsmarked. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik var der i 2008 et gennemsnitligt løngab på 16,4 procent mellem kvinder og mænds timeløn på hele det private danske arbejdsmarked eksklusiv lønninger til ungarbejdere og elever. Men indenfor landbrug og gartneri var løngabet blot på 5,4 procent.

Og går man nogle år tilbage i statistikken, viser det sig, at landbrugserhvervet tilsyneladende også overhaler det øvrige private arbejdsmarked, når det handler om at mindske lønforskellen. I 2005 var løngabet i gennemsnit på 8,5 procent mellem kvinder og mænd beskæftiget indenfor landbrug og gartneri. Altså er forskellen blevet mere end tre procentpoint mindre på tre år. På resten af det private arbejdsmarked er løngabet blevet reduceret med 0,3 procentpoint i samme periode.

Tiltrækning og sammenligning
Der findes ingen beviser for, hvorfor landbruget tilsyneladende er foran gennemsnittet i forhold til at opnå ligeløn. Men arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet har to mulige forklaringer på udviklingen:

- For det første har landbruget manglet arbejdskraft. En af de nye arbejdskraftreserver er kvinderne, som ikke tidligere har været særligt repræsenteret indenfor faget. Men er de blevet nu, og en af metoderne har netop været at tiltrække ved hjælp af attraktive lønninger, som kan måle sig med for eksempel de mandlige kollegers. For det andet er jobfunktionerne indenfor landbrug nemme at sammenligne i forhold til andre brancher. Malkning er malkning og rådgivning er rådgivning, så det er ikke let for arbejdsgivere at argumentere sig ud af at give kvindelige og mandlige medarbejdere forskellige lønninger, siger Jørgen Stamhus.

Læs også