Landbruget skal selv administrere fortrinsstillingen

- Ikke noget vi har bedt om, lyder det fra erhvervspolitisk konsulent, Ole Bjørn Johansen i Landbrug & Fødevarer. Han ser store problemer i tiltaget.

Kommer fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) nye model for fortrinsstilling, der er kommet i stand via et forlig med Dansk Folkeparti, igennem i Folketinget, så betyder det, at der bliver mulighed for at uddelegere noget af arbejdet med administrationen til en privat organisation. Altså Landbrug & Fødevarer.

Helt præcis drejer det sig om, at Landbrug & Fødevarer så skal tage sig af arbejdet med at annoncere om muligheden for at gøre fortrinsstilling gældende og modtage eventuelle ønsker, som efterfølgende sendes til Jordbrugskommissionen, der træffer afgørelse om selve fortrinsstillingen.

- Landbrug & Fødevarer vil således alene stå for det praktiske arbejde i forbindelse med undersøgelsen af, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling, lyder det i Eva Kjer Hansens ændringsforslag, der er blevet lavet siden fødevareministeren måtte erkende, at hun ikke havde held med helt at få ophævet fortrinsstillingen på grund af modvilje fra Dansk Folkeparti.

Kræver ekstra arbejde
Det ekstra ansvar til Landbrug & Fødevarer er dog ikke noget, som får erhvervspolitisk konsulent, cand. jur. Ole Bjørn Johansen til at klappe i hænderne af begejstring. Det betyder nemlig en ekstra arbejdsbyrde på organisationen, og det er han ikke helt sikker på, at man i øjeblikket vil være i stand til at løfte. Man har i hvert fald aldrig prøvet det før.

- Det er bestemt ikke noget, som vi har bedt om. Det er en dårlig idé. Jeg forstår ikke, hvorfor det er dukket op, lyder det fra Ole Bjørn Johansen.

Han forestiller sig, at der kan opstå nogle uheldige situationer, hvis for eksempel arbejdet med forundersøgelsen bliver lagt ud på landets konsulentcentre.

- Der vil kunne opstå nogle habilitetsproblemer, fordi man som konsulent lige pludselig skal til at varetage interesser for to parter, som kan have modstående synspunkter, siger Ole Bjørn Johansen, der helst så, at det var et uafhængigt organ, som Jordbrugskommissionen, der tog sig af arbejdet.

- De tager jo stilling til de ting uden at være fedtet ind i at skulle varetage alle mulige andre opgaver for de pågældende landmænd, siger Ole Bjørn Johansen.

Han mener også, at Fødevareministeriet har glemt, hvad de selv tidligere har meldt ud. Nemlig at det ville give anledning til problemer, hvis man flyttede sådanne opgaver ud til de private.

Generelt en slankere model
Bortset fra punktet med, at Landbrug & Fødevarer skal overtage en del af administrationen, så synes Ole Bjørn Johansen dog, at resten af den nye model for fortrinsstilling, som Effektivt Landbrug også beskrev nærmere i gårsdagens avis, generelt er slankere og administrativ lettere.

Præcis som Landbrug & Fødevarer samt fødevareminister Eva Kjer Hansen på forhånd har afgivet ønske om, at den skal være.

Blandt andet det punkt med, at arealgrænsen er hævet, så den der køber noget jord af en anden, skal komme over 150 hektar jord til før en nabo kan gøre brug af fortrinsstilling. Som reglerne er i dag, ligger denne grænse på 100 hektar jord.

- Alt andet lige vil det jo føre til en mindre administration, da det vil føre til, at der kommer færre sager. Grænsen for de nabolandmænd der vil gøre brug af fortrinsstillingen, bliver nemlig ikke hævet. Den vil fortsat ligge på 70 hektar, siger Ole Bjørn Johansen.

At man højst kan opnå fortrinsstilling til 40 procent af jorden, mener han samtidig også er lige til at måle og letter administrationen. Det samme mener han om det punkt, der forpligtiger de landmænd, der ønsker at gøre brug af fortrinsstilling til at betale den aftalte gældende handelspris.

Inden den nye model af fortrinsstillingen bliver til noget, så skal udvalgsarbejdet i Folketingets fødevareudvalg gøres færdigt, og så skal den igennem endnu en behandling i folketingssalen. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det bliver.

 

Læs også