Mælkeprisen på vej opad

Dansk Kvægs ledelse havde trods alt lidt positivt med, da de indledte årets regionsmøder på Fyn.

Det er med en dyster baggrund, at Dansk Kvægs formand og ledelse i disse uger tager rundt til de traditionelle regionsmøder for at berette om forholdene i dansk kvægbrug her og nu.

- Vor afregningspris for mælken kan ikke dække omkostningerne, mens oksekødsproduktion er kommet i lidt bedre balance, men ikke nok, påpegede formanden Peder Philipp, der han indledte det første regionsmøde i Vissenbjerg sidste mandag aften.

Han nævnte tre væsentlige årsager til kvægbrugets ulykkelige situation.

Dels de nye markedsvilkår, der fra en lav men stabil pris er ændret til meget svingende priser i det globale marked, som dansk kvægbrug er meget mere afhængige af. Dels er der finanskrisens indvirkninger, hvor der nu »kun« er mulighed for at leve af selve indtjeningen i bedriften uden chancer for investeringer, og endelig det generelt høje omkostningsniveau i Danmark.

- Vi bliver udfordret i disse år, ingen tvivl om det. Derfor skal vi sammen med finansverdenen finde løsninger med fællesskab, sagde Peder Philipp og oplyste, at Dansk Kvæg har holdt en række møder med banker og realkreditinstitutter, og at der aftalt en ny møderække.

- Men, fortsatte formanden, det allervigtigste er, at vi skal have sænket vore omkostninger, samt optimeret bedriften på alle tænkelige områder. Der kan stadig hentes besparelser, alene her på Centrovice er der beviseligt hentet 500.000 kroner i en ellers god bedrift.

Et lille nøk?
Dansk Kvægs direktør Gitte Grønbæk oplyste, at driftsresultat for bedrifter på 80-160 køer i 2009 vil lande på et minus på godt 500.000 kroner, mens bedrifter fra 240-320 køer må sande, at årets underskud bliver i størrelsesorden to millioner kroner.

Til gengæld var hendes håb en lille bedring i situationen på den korte bane, hvis mælkeprisen får lille nøk igen inden jul.

Hun erkendte, at man i organisationen hele vejen igennem har overvurderet mælkeprisen i de seneste par år. Alligevel fremlagde hun en prognose for de næste år – hvor der spås en stigning.

205 øre var prisen i 2009, som er lagt ind i prognosen, der altså ikke kom til at holde. For næste år er buddet 203 øre, mens prognosen for mælkeprisen i 2011 hedder 222 øre.

- Så lidt positivt er der at se frem til, men om det holder stik, hænger i høj grad sammen med udviklingen og forbruget i samfundet. Hidtil har det jo knebet med salget af højværdiprodukter, pointerede Gitte Grønbæk.

Debatlyst
Ikke mindre end 20 indlæg fra salen kom, efter ledelsen havde gjort deres indlæg færdige før kaffepausen.

Jørgen Nielsen, Gundersø, påpegede, at Dansk Kvæg ikke burde arbejde så intenst med kalvedødeligheden, at kvægbrugerne til sidste bliver kriminelle.

- Det er misforståelse, hvis det ikke er legalt, hvis en ko dør. Men der skal holdes fokus – og så har det altså en utrolig signalværdi. Vi skal signalere, at vi tager et ansvar, svarede Peder Philipp.

Chefkonsulent Henrik Nygaard tilføjede fra et møde med forbrugere tidligere på dagen i København, at de danske kvægbrugere rent faktisk får ros for sænkningen af kalvedødeligheden.

Holger Stenderup ville vide, at hvad det egentligt koster pr. kilo mælk at drive Dansk Kvæg.

- Det koster 160 mio. kroner at drive Dansk Kvæg eller 34 kroner pr. ko - eller 0,4 øre pr. liter mælk, lød udregningen fra direktør Gitte Grønbæk.

Bjarne Nielsen, Brudager fandt det for meget med 34 kroner pr. ko: - Vi skal alle spare, og vi kæmper for at få dagen til at fungere.

Læs også