L&F: Der er stadig masser af brak i Danmark

Der er stadig masser af braklagte arealer i Danmark - de bliver bare registreret på en anden måde end tidligere, siger Landbrug & Fødevarer, der er utilfredse med opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det er forkert, når tallene fra Danmarks Statistik viser, at braklægningen er helt nede på 6.000 ha. Det mener Landbrug & Fødevarer.

Baggrunden for, at Danmarks Statistik er kommet frem til så lavt et tal skyldes ifølge L&F, at EUs braklægningsordning er ophørt, og at braklagt jord derfor ikke længere opgøres som tidligere. Derfor indgår de arealer, der ikke dyrkes, ikke i statistikken over brak.

- Det er et spørgsmål om, at landmændene ikke har mulighed for at indberette de her arealer som brak, selv om de de facto ligger derude. Det bliver derfor misvisende, når Danmarks Statistik ikke gør opmærksom på dette forhold, siger Søren Korsholm, afdelingschef i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Registreres som udyrkede
De 6.000 hektar er arealer, der er omfattet en særlig EU-ordning, mens almindelige brakarealer nu registreres som »udyrkede arealer«. Havde Danmarks Statistik inddraget disse i opgørelsen, ville man have kommet frem til et brakareal på mere end 40.000 hektar, hvilket er langt mere realistisk.

Karsten Larsen, fuldmægtig i Danmarks Statistik, medgiver over for Landbrug & Fødevarer, at opgørelsen ikke direkte viser braklægning uden økonomisk tilskud, som er indeholdt under »Øvrige afgrøder« i opgørelsen. Ved den endelige opgørelse af landbrugs- og gartneritællingen 2009, som også omfatter afgrøder, vil Danmarks Statistik vise braklægning uden økonomisk tilskud.

Læs også