Claudi på dyrskue

VALG: Den forhenværende slagteriformand B. Claudi Lassen søger nu valg til EU-parlamentet. Han er årets dyrskuetaler i Thy.

Bent Claudi Lassen vil til EU-parlamentet i Bruxelles, fordi han mener, at han kan gøre en forskel.

- Når man kommer med god, saglig ballast og kender spillets regler, er der mulighed for at øve indflydelse, siger Claudi Lassen, der har haft mange tillidsposter i landbruget, indenfor fødevaresektoren og forskning.

Og så synes han, der er få kandidater med en erhvervsmæssig baggrund og meget få indenfor landbrug og fødevarer.

- Når Lissabon-traktaten vedtages, får parlamentet en besluttende rolle omkring produktion, miljø, landbrug og konkurrenceregler, og det er netop de områder, jeg gerne vil beskæftige mig med, og som jeg har en viden om, understreger kandidaten med dybe rødder i landbruget.

Intelligent omlægning af støtten
Bent Claudi Lassen vil være med til at bevare det, han kalder de helt nødvendige midler i landbrugsstøtteordningen for landbruget.

- Når vi når 2013 er landbrugsstøtten, med de nedskæringer der er vedtaget allerede nu, nede på at være 30 procent af budgettet. Og de skal bevares i sektoren for at sikre fremtiden for landbruget, mener han.

Claudi Lassen peger på en langsigtet omlægning over måske 15 år efter 2013, så alle landmænd kan indstille sig på det. Herefter skal støttekronerne i EU, efter hans mening, kanaliseres ud til de landmænd, der vil investere i dyrevelfærd, miljø, grøn energi og andre af de tiltag EU prioriterer.

Han mener, at et sådant forslag har en realistisk mulighed for at blive vedtaget, fordi det ikke stopper støtten, som de sydeuropæiske lande ønsker, og samtidig støtter op om de værdier landbruget og EU generelt har givet udtryk for.

- Derved skaber man en offensiv landbrugsproduktion, understreger han og tilføjer, at de danske landmænd altid har været gode til at udvikle sig, så de kan få glæde af en sådan ordning.

Problemer på kort sigt
Aktuelt erkender han, at både dansk landbrug og landbruget i hele EU har ganske alvorlige problemer med både indtjening og finansiering.

- Men vi skal ikke have EU til at blande sig i skatte- og afgiftspolitikken, så de problemer skal løses på nationalt plan, mener han og glæder sig over vækstmulighederne, der gives i regeringens grønne plan, mens han er meget bekymret over de afgifter, der er vedtaget.

Bureaukratiet
En anden ting, Claudi vil kæmpe mod i EU, er bureaukratiet og den konkurrenceforvridende måde, EU-forordningerne indføres på i de forskellige lande.

- Hvis det indre marked skal fungerer, så skal vi fra EU’s side have kontrol med, at det sker på fair konkurrencevilkår, og at reglerne indføres ens i alle lande, understreger han.

Her peger han på to forhold, der kan tjene som eksempler.

- Hvis en landmand i Danmark laver et komma forkert i sin EU-ansøgning, tilbageholdes hele støtten til alt er endevendt. Hvis en tysk landmand laver samme forseelse, holdes blot et mindre beløb tilbage, så landmandens likviditet ikke berøres. Der bør gælde ens administration her, mener han.

Det samme gælder mælkekvotesystemet, hvor Italien helt åbenlyst har kørt efter egne regler, siger han.

- Vi skal fra EU-parlamentet have helt fat i både de store linjer og de mange dagligdags irritationer, så vi får ens vilkår, understreger Bent Claudi Lassen, der håber på, at han efter 7. juni kan sætte et »MEP«, Member of Parlament, på sit visitkort.

Læs også