Overliggeren skal hæves

De andre EU-lande skal op på Danmarks niveau, så konkurrencen i EU bliver lige, sagde Bent Claudi Lassen (V) til de fremmødte, da han deltog i et debatmøde hos Landboforeningen Gefion i Borup.

- Vi skal have de andre EU-lande op på Danmarks niveau, når vi taler fødevareproduktion, og derfor er det så vigtigt, at de repræsentanter, som Danmark har i parlamentet, rent faktisk véd, hvad de taler om, sagde Bent Claudi Lassen ved Gefions debatmøde i Borup onsdag aften.

Bent Claudi Lassen er kandidat til EU-parlamentet for partiet Venstre, og han understregede, at det er vigtigt, at EU-parlamentarikerne som minimum véd, at Danmark på mange områder er førende indenfor fødevareproduktion.

- Det nytter ikke, at en EU-parlamentariker tror, at Danmarks udgangspunkt er ringe, og at vi kun kan blive bedre, når det gælder fødevareproduktion, for vi er faktisk temmelig langt fremme sammenlignet med mange af de andre EU-lande, sagde Bent Claudi Lassen.

Styrke
Dét, at der på trods af den nuværende krise ikke opbygges barrierer EU-landene imellem, ser Bent Claudi Lassen som en stor styrke.

- Cirka 80 procent af Danmarks eksport går til det indre marked i EU, så det er glædeligt, at vi EU-landene imellem har undgået protektionisme, på trods af den krise, der verserer i øjeblikket, sagde Bent Claudi Lassen.

For at bevare ligevægten på det indre marked, mener Bent Claudi Lassen, at det er vigtigt, at landbrugsstøtten administreres ens i alle EU-lande, så der er lige konkurrenceforhold landene imellem. Hvis der yderligere stilles krav om, at de andre lande skal op på Danmarks niveau, vil det mindske de danske landmænds risiko for at blive sorteper i en konkurrencesituation.

Forbrugerens ansvar
Fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V), deltog ligeledes i debatmødet. Hun understregede, at det er vigtigt, at vi er stolte af, hvor godt Danmarks landbrug egentlig er.

- Måske skal vi endda være lidt mere stolte, og sende lidt mere kærlighed til dem, der rent faktisk står for cirka 20 procent af alt vores eksport, nemlig fødevareproducenterne, sagde Eva Kjer Hansen til tilhørerne.

Regeringen har udformet syv visioner for dansk landbrug frem til år 2022. Her skal Danmark blandt andet være en »Agro Food Valley«, altså et fødevareindustrielt center, konkurrenceevnen skal styrkes, og Danmark skal være et gourmet-land.

- Vi kan alle anerkende, at vi skal være et gourmet-land, men hvordan hænger dét, at vi skal være så stolte sammen med, at vi næsten ikke kan leve af at være landmænd, fordi priserne på kød og mælk er så lave, det er svært at leve af stolthed alene, kommenterede Torben Hansen, formand for Gefion.

Hertil svarede ministeren, at det jo i høj grad er forbrugerne, der bestemmer, hvad varerne skal koste. For når der købes ind, lever de ikke altid op til deres egne politiske krav, men køber varer, der ikke lever op til de danske regler, og dermed bliver de danske landmænd tabere.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at der er økonomi til eksempelvis de miljøtiltag, vi gerne se, og det er meget vigtigt, at landmændene bliver kompenseret for de indtægter, som de mister som følge af krav om eksempelvis flere vådområder, sagde fødevareministeren.

- Men det er også vigtigt, at vi udover at holde fast i det effektive landbrug, også hele tiden udvikler dette, og det er vi gode til i Danmark, sluttede Eva Kjer Hansen.

Læs også