Gyllenedfældning bliver lov

MASKININVESTERING: Lovkrav sætter gylleinvesteringer i nyt lys.

Fra 1. januar 2011 skal alt flydende husdyrgødning herunder gylle, nedfældes i græs samt på sort jord. Om et par år er det derfor slut med at lægge gylle ud med slanger og det bør tages med i investeringsplanerne, når maskinparken skal fornyes.

Gyllenedfældning minimerer risikoen for fordampning af ammoniak og øger udnyttelsen af gyllens kvælstof. Det er dog ikke ligegyldigt, hvornår og hvordan gyllen nedfældes, chaufføren har en vigtig rolle når det gælder udnyttelse og udbyttepotentiale i græsmarkerne.

På plantekongressen i januar blev der fremlagt både forsøg og praktiske erfaringer med faste kørespor og hvordan man med kontrolleret trafik kan minimere tabet i græsmarkerne, når det tunge gyllemaskineri bliver rullet frem.

Gyllenedfældning vil belaste græsmarkerne endnu mere end slangeudlægning og det er ikke småskader gyllekørsel laver på græsmarkerne. Udbyttetab i omegnen af 20 procent, alene på grund af en enkelt gyllekørsel sætter maskininvesteringerne i perspektiv.

Kontroller trafikken
De tunge maskiner er kommet for at blive, men hvad kan man gøre for at minimere udbyttetab på grund af kørsel?

Forskningen viser at første gang man kører på arealet, at skaden sker. Det vil sige at, hvis man kan begrænse arealet som overkøres, kan man minimere udbyttetabet i marken. Det kan gøres ved at tilpasse arbejdsbredderne og anlægge faste kørespor, som man sigter efter at køre på hele sæsonen og gerne flere år i træk.

Det behøves ikke at betyde investeringer i avanceret GPS udstyr men, hvis der skal nyt maskineri til, ja så er det en god ide at vurdere om det er muligt at tilpasse arbejdsbredderne så man kan køre i de samme spor som foregående maskinoperation.

Gyllekørsel samt snitning og opsamling af græs er det der skader græsmarken mest. Så hvis det er muligt at få disse operationer til at køre i samme spor, så kan udbytterne øges og holdbarheden af græsmarkene forlænges. Der er mange foderenheder at hente i at minimere og kontrollere trafikken i marken.

Læs også