Foderpriserne rasler ned

NERVØST MARKED: Nedgående kornpriser og nervøst råvaremarked gjorde, at alene fra onsdag til i går faldt svinefoderet med omkring 5-7 kroner, fortæller fynsk svinebrugskonsulent.

Mens høstarbejdet er sat lidt på stand-by i de seneste dages fugtige vejr, så er fokus vendt mod korn- og foderpriserne hos de fleste landmænd.

Årsagen er det meget nervøse marked for verdens råvarer, lige fra olie, guld og sølv til korn og proteinprodukter.

- De samme investorer, som pludselig interesserede sig for korn og andre af landbrugets råvarer, trækker sig nu ud af markedet. Det giver store dønninger, og alle i foderstofverdenen og landbruget er nærmest skræmt fra vid og sans. Derfor er landmændene meget forsigtige, da det trods alt drejer sig om meget store beløb, der står på spil i høsten og ved indgåelsen af foderkontrakter, påpeger den erfarne svinebrugskonsulent Jan Karlsen, der nu er ansat hos svinefagdyrlægerne FynVet i Ringe.

Fra dag til dag
I går modtog alle FynVet's kunder et orienteringsbrev om den nye svinefodersæson, hvor han vurderer, at en kornblanding til slagtesvin nu kan købes til under 190 kroner pr. 100 kg.

- Det skrev jeg først på ugen, men i dag (torsdag, red.) ville jeg have sat prisen yderligere 5-7 kroner ned. Så stærkt går det lige nu!

- Foderstoffirmaerne genkalkulerer deres priser løbende, og naturligvis spiller de aktuelle prisfald for de største foderingredienser, hvede og soyaskrå markant ind. Derfor er vi nu lidt under foderprisniveauet på samme tid sidste år, og 30-40 kroner lavere i forhold til kontrakterne, som blev indgået for anden halvdel af den forgangne fodersæson, for eksempel fra 1. marts og frem til ny høst 2008, oplyser Jan Karlsen, der selvfølgelig finder udviklingen positiv for svineproducenterne.

- Men, pointerer han, et endnu lavere niveau som følge af fortsat faldende råvarepriser vil ikke være ønskeligt. I stedet venter han på en permanent højere svinenotering, som kan matche en høj kornpris.

10 kroners fordel
Til gengæld er det nervøse råvaremarked skyld i, at der ikke konkurreres på svinefoderpriserne, som tidligere set. Og at foderstoffirmaerne ikke kan presses til prisfordele som før 2007.

- Min fornemmelse er dog, siger den fynske svinebrugskonsulent, at der er betragtelig forskel i prisen for foderkornet, hvis det indgår i en foderhandel. Ofte ser vi forskelle på over 10 kroner pr. 100 kg i forhold til basisafregningen, når rabatter på tørring og rensning og leveringsgodtgørelser er indregnet.

- Og det bliver naturligvis til mange penge, påpeger Jan Karlsen, der i går vurderede, at basisprisen for foderhvede lå på 130-135 kroner, hvor den blot for halvanden måned siden var på 160-165 kroner.

Op til hver enkelt
Tilsvarende er prisen på soyaskrå faldet fra 280 kroner til omkring 240 kroner, hvilket svarer til 6-7 kroner i en slagtesvineblanding.

- Udviklingen gør, at det generelt er umuligt at råde svineproducenter. Det er helt op til den enkelte, hvornår foderkontrakten med tilhørende kornsalg skal indgås, og hvor længe terminen skal være.

- Men kontrakttegningen er i gang, og jeg vurderer, at omkring 25 procent af årets svinefoder nu er handlet, lyder det fra den fynske svinebrugskonsulent, der i den forbindelse har et vigtigt råd.

- Man skal være skarp omkring det kvantum, som aftales i kontraktperioden. Alle firmaer opererer i dag med kvantumskontrakter, hvor man skal aftage den aftalte fodermængde til den aftalte pris. Disse opstramninger bunder i prisudviklingen og firmaernes disponeringer i det urolige marked, som vi har oplevet i nu over et år, og som givetvis vil fortsætte med de begrænsede mængder råvarer, som findes på verdens lagre.

Mere hjemmeblanding?
Den bedste handelsfacon er, ifølge Jan Karlsen, afgjort at indhente tilbud på henholdsvis foderkøb og salg af kornavlen hos mindst to firmaer.

- Men udviklingen gør også, med en forskelspris på 50 kroner mellem korn og svinefoderet, at hjemmeblanding kan være interessant, siger konsulent vel vidende, at mange landmænd aktuelt er spændt økonomisk meget hårdt op.

- På sigt er det dog måske en overvejelse at blande foderet selv for flere svineproducenter, mener FynVet-konsulenten, der i det omtalte nyhedsbrev giver sin vurdering og forslag til valg af blandinger i den forestående fodringssæson.

I den forbindelse nævner han, at de forhøjede aminosyre-normer til smågrise ikke følges af alle firmaer.

- Det gør det specielt vanskeligt at sammenligne smågrisefoder, siger han og anbefaler derfor at fodre efter de officielle normer, da disse med den nyeste viden medtaget sikrer det bedste resultat.

Læs også