Store stigninger i frøet

(EFFEKTIVT LANDBRUG) DLF-Trifoliums priser for 2007-høsten er opgjort til 40 procent højere end året før, og prisstigningerne forventes at fortsætte i den kommende høst.

Selv om høsten af græsfrø sidste år bød på store udfordringer – med tørke i foråret og megen regn i høstperioden(!) og dermed lavere udbytter, så kan avlerne til verdens største frøfirma, DLF-Trifolium, glæde sig over checken med slutopgørelsen for 2007-høsten, som netop er dumpet ind ad brevsprækken.

I forbindelse med den danske frøkoncerns delegeretmøde i denne uge i Belgien, hvor afregningspriserne for 2007-sæsonen endeligt blev opgjort, viste det sig, at priserne til avlerne generelt er steget med hele 40 procent i forhold til det foregående år.

Samtidig er kornpriserne dog også steget voldsomt det seneste år, hvilket har fået danske landmænd til at skele i den retning. Derfor glæder man sig i DLF-Trifolium over, at det er lykkedes at få frøprisniveauet hævet så markant.

- Det er en højere slutpris, end vi havde forventet tidligere på sæsonen, men vi har hele tiden erkendt, at der stadig er et stykke i konkurrencen med de aktuelle kornpriser. Men som markedsleder i Europa er det vort ansvar at sørge for, at priserne på græsfrø følger markedsudviklingen. Og det handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil beholde vore dygtige avlere og ikke miste dem til kornet, siger administrerende direktør Truels Damsgaard.

Ved delegeretmødet var der hovedsageligt positive ytringer omkring de 40 procent høje prisstigninger for høst 2007. Flere efterlyste dog yderligere stigninger for dette års høst.

- Vi tror ikke, at græsfrøpriserne har toppet. Jeg ser intet, der indikerer, at priserne ikke skal stige yderligere. Det er dog alt for tidligt at sige noget om priserne for høst 2008 endnu, lød Truels Damsgaards svar.

Ikke mindst er han varsom om at spå om udviklingen, da de danske frøavlere ligesom i fjor har oplevet et meget tørt forår.

- Situationen er især bekymrende for de store rajgræsarealer i Nord- og Vestjylland, der dog heldigvis i de fleste tilfælde kan vandes, påpeger DLF-direktøren.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 13. juni.

Læs også